Bratislava Mozart Festival sa stal dôležitou súčasťou bratislavskej hudobnej jesene. Takmer každoročne prináša kvalitné výkony domácich aj zahraničných interpretov venujúcich sa prevažne hudbe klasicizmu. Bolo to tak i tento rok. V dramaturgii festivalu sa okrem mozartovského programu vyskytli aj koncerty oživujúce diela priamo späté s Bratislavou prelomu 18. a 19. storočia. Festival tak umožnil poslucháčom nahliadnuť do historickej hudobnej kuchyne nášho hlavného mesta. Predstaviť si, ako znel pred dvesto rokmi Prešporok, pomohla tiež hudobná vychádzka starou Bratislavou v sprievode Zuzany Godárovej. K Prešporku sa viazali aj dva festivalové koncerty, ktoré som navštívil: Mozart Dr. Lichtenthala 12. 11.a záverečný koncert festivalu Grand harmonie musique. Hommage à Anton Zimmermann 21. 11.

Na prvom z nich, v koncertnej sieni Dvorana na VŠMU, sa poslucháčom predstavili symfonické diela Wolfanga Amadea Mozartav komorných aranžmánoch Petra Lichtenthala (1780–1853). Tento prešporský rodák bol v skutku pozoruhodnou osobnosťou. Nielenže skomponoval desiatky diel a aktívne sa podieľal na vtedajšom hudobnom živote (spoznal sa s pozostalou rodinou W. A. Mozarta), ale aj vyštudoval vo Viedni medicínu a venoval sa muzikoterapii. Po presťahovaní sa do Milána propagoval hudbu vtedajšej rakúskej monarchie. Jeho aranžmány Mozartovej Symfónie č. 40 g mol KV 550č. 41 KV 551 „Jupiterskej“ pre sláčikové kvinteto naštudoval viedenský komorný súbor hrajúci na dobových nástrojoch Pandolfis Consort(zakladateľka a umelecká vedúca Elżbieta Sajka­‑Bachler). Ich výkon bol charakteristický mäkkým guľatým tónom a spoľahlivou intonáciou. Napriek tomu, že išlo o komorné obsadenie, farebný zvuk súboru nemal svojou hustotou ďaleko od symfonického zvuku konca 18. storočia. Vo výkone však zvykla absentovať prepracovanejšia práca so vzťahom melódie a sprievodu, aby mohla melódia viac vyniknúť. Naopak, vo forte pasážach zbytočne príliš dominovali prvé husle (Maximillian Bratt) nad základom v base, ktorý pozostával z jedného violončela (Ute Groh). Najvýraznejšiu energiu na koncerte priniesla hráčka na kladivkovom klavíri rumunského pôvodu Aurelia Vișovan, ktorá sa k súboru pridala v Mozartovom Klavírnom koncerte č. 20 d mol KV 466. Svojou interpretáciou strhla aj súbor k hre bohatšej na kontrasty medzi lyrickým a rytmickým. Čerešničkou na torte vo výkone sólistky boli s ľahkosťou vypracované ozdoby....

 

Na festivale ďalej účinkovali:

Schöllnast Consort pod umeleckým vedením Róberta Šebestu (1. klarinet)

Metod Podolský (kontrabas)

Laura Hoeven (1. hoboj)

 

 

...pokračovanie článku nájdete v čísle 12/2021. Časopis si môžete objednať formou predplatného alebo kúpou konkrétneho čísla tu. Teraz aj v PDF tu.

Aktualizované: 05. 04. 2022
x