Malebný Hrad Modrý Kameň už po ôsmy raz otvoril svoje priestory Modrokamenskej hudbnej slávnosti (26. 8.), na ktorej v novozrekonštruovaných priestoroch s neopísateľnou atmosférou odznela dvojica koncertov, predtým s rovnakým programom uvedených na Hudobných slávnostiach v Pustých Úľanoch (30. 7.).

Koncert mladého, na Slovensku ojedinelého vokálneho kvarteta Musica Animae zameraného na interpretáciu vokálnej polyfónie od jednohlasného gregoriánskeho chorálu až po diela renesancie a raného baroka, odznel v Kaplnke sv. Anny. Zakladateľka a členka kvarteta Veronika Gregušová (soprán) prišla s myšlienkou založenia súboru v pandemickom období v roku 2020. V súčasnosti koncertuje so stálymi členmi s tenoristom a huslistom Michalom Klasom, basistom Juliánom Kupkom a hosťujúcou Michaelou Čibovou, ktorej violončelo je replikou barokového nástroja.

Dramaturgicky vyvážený koncert po úvodných dvoch gregoriánskych choráloch pokračoval trojhlasným mariánskym hymnom Ave Maris Stella Guillaumea Dufaya v čoraz častejšie uplatňovanej poučenej interpretácii. V rovnakom charaktere a obsadení nasledovali diela Orlanda di Lassa (moteto Cantate Domino, Magnum opus musicum) a Omša pre tri hlasy Williama Byrda s pôsobivým kánonom v záverečnej časti Agnus Dei. V posledných štyroch číslach programu doplnila podmanivo znejúce vokálne trio inštrumentálna zložka a motetá Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu (Jesu, Rex admirabilis), Alessandra Grandiho (Deus meus, Il primo libro de motetti) a Samuela Capricorna (Domine Jesu ChristeExaudi me DomineOpus musicum) zažiarili dobovou autentickosťou. Práve záverečné skladby ranobarokového protestantského skladateľa sa stali vrcholom tohto výnimočného koncertu.

Ďalším veľkým zážitkom modrokamenského festivalu bolo nepochybne vystúpenie Pressburg Saxophone Quartet v priestoroch Barokovej sály vo východnom krídle kaštieľa. Kvarteto založené Ladislavom Fančovičom prešlo počas svojej existencie niekoľkými zmenami a v súčasnosti hrá v zložení Andrei Simančuk (sopránsaxofón), Silvia Macejová (altsaxofón), Ján Gašpárek (tenorsaxofón) a Ladislav Fančovič (barytónsaxofón). Program ansámblu je zostavovaný tak, aby popularizoval saxofón v klasickej hudbe dôb minulých a zároveň uvádzal súčasnú tvorbu venovanú saxofónovému kvartetu. Počas večera zaznelo romantizujúce štvorčasťové Saxofónové kvarteto Faustina a Mauricea Jeanjeanovcov, etuda saxArt Mariána Lejavu, v ktorej skladateľ situuje nástroj do polohy umeleckého diela, ale aj premiéra skladby Pieseň čeľadnice Hanne pre saxofónové kvarteto od Petra Zagara za prítomnosti autora. Skladateľ sa inšpiroval príbehom Hanne v spomienke hlavného hrdinu z románu Thomasa Manna Doktor Faustus, ktorá si rada s chlapcami spieva kánonické piesne. Obraz jej sladkej bezstarostnosti vykreslil Zagar melodickou kantilénou s hravou inštrumentáciou. V podaní kvarteta zazneli Fančovičove úpravy (Tico-Tico no fubá Zequinha de Abreua, Predohra k opere Čarovná flauta W. A. Mozarta, Fúga dis molDobre temperovaného klavíra II J. S. Bacha, ale aj na záver unikátne predvedená Musica Slovaca Ilju Zeljenku).

Zvukovosť saxofónového kvarteta bola natoľko presvedčivá, že chvíľami vyvolávala dojem sláčikového zoskupenia. Úpravy v mimoriadne kultivovanej, presnej a čistej interpretácii s novým zafarbením pôsobili presvedčivo a poslucháči určite nepochybovali o vysokej umeleckej hodnote týchto pracovaní.

Modrokamenské koncerty realizované o.z.ORGANYzácia si už našli svojich verných priaznivcov a svojou pestrou dramaturgiou každoročne pritiahnu stále nových poslucháčov.

Aktualizované: 23. 10. 2023
x