V kalendári podujatí, ktoré majú potenciál aktivizovať husľovú obec na Slovensku, je i projekt Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave, ktoré sa vďaka Nadácii VÚB a Komornému orchestru Sinfonietta Bratislava konali už po druhý raz.

Po významnom predstaviteľovi medzinárodnej scény Julianovi Rachlinovi, hosťovi prvého ročníka kurzov, prijal pozvanie do Bratislavy Ilya Gringolts, huslista svetového formátu a zároveň jedna z najkomplexnejších osobností husľového umenia v súčasnosti. Okrem bohatej koncertnej činnosti a úctyhodnej diskografie, ktorú tento tridsaťdvaročný umelec neustále rozširuje o nové projekty, pôsobí i pedagogicky na Zürcher Hochschule der Künste a Hochschule für Musik Basel. V rámci bratislavských majstrovských kurzov (15. 10.) spolupracoval Gringolts s piatimi huslistami vybranými na základe audionahrávky. Riešili sa problémy neadekvátneho a jednotvárneho tvorenia tónu, nadužívanie či nedostatočné využívanie zvukových možností sláčikovej techniky, používanie nevhodných, romantickými nánosmi znehodnotených edícií klasického a romantického repertoáru, nesprávne volené tempá pri štúdiu nových skladieb... Uniesť zvýšené nároky na koncentráciu a komunikovať s Ilyom Gringoltsom sa nepodarilo každému z mladých účastníkov. Pozitívne vyzneli výkon i schopnosť spolupráce študentky VŠMU Márie Matisovej, pozornosť vzbudila i mladá talentovaná Terézia Hledíková. „Bola som milo prekvapená, keď som sa dozvedela, že ma vybrali na majstrovské kurzy,“ spomína žiačka ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. „Vyučovacia hodina s Ilyom Gringoltsom bola pre mňa zážitkom a zároveň skúsenosťou, na ktorú nikdy nezabudnem. Hrať pred vynikajúcim virtuózom, vnímať jeho pokyny a zároveň počúvať i opakovať frázy, ktoré predhráva, nebolo jednoduché, no nesmierne podnetné.“
Vyvrcholením Majstrovských kurzov bol Gringoltsov recitál venovaný Paganinimu. Osobnosť huslistu-virtuóza priťahuje a fascinuje obecenstvo od čias tohto legendárneho majstra, podobne atmosféra vystúpenia vo vypredanej Koncertnej sieni SF vypovedala o tomto fenoméne mnoho. Na pódiu bratislavskej Reduty predviedol Gringolts jedným dychom sériu prvých dvanástich Capriccií, ďalšie tri pridával. (V kontexte fyzickej i psychickej zdatnosti pri tomto repertoári treba uviesť, že Gringolts večer predtým absolvoval recitál v Salzburgu a od rána viedol v Moyzesovej sieni lekcie.) Pri počúvaní hry petrohradského rodáka nemôžu poslucháčovi uniknúť aj vzácne a ušľachtilé atribúty interpretačnej výbavy špičkového hráča komornej hudby, ktorej sa Gringolts intenzívne venuje. Je primáriom sláčikového kvarteta, ktoré sám založil, i vedúcou osobnosťou ďalších projektov v oblasti komornej hudby. Publikum si mohlo vychutnať nástroj z dielne Stradivariho „ex-Kiesewetter“ i majstrovskú virtuozitu umelca ovenčeného víťazstvom na Medzinárodnej súťaži Premio Paganini 1998 v Janove (dosiahol ho ako šestnásťročný, historicky najmladší účastník finále). Gringoltsovo meno je synonymom virtuozity spájanej predovšetkým s týmto repertoárom, diela Niccola Paganiniho má permanentne v repertoári, zrealizoval nahrávky jeho variácií, dvoch najznámejších koncertov a minulý rok i komplet 24 capriccií. Po prvom slovenskom, zatiaľ len letmom stretnutí s jeho umením, sa žiada počuť ho aj v iných polohách husľového repertoáru; jedným z jeho nedávnych pozoruhodných umeleckých projektov bolo predvedenie originálnej verzie Sibeliovho Koncertu pre husle a orchester op. 47 z roku 1903. V neposlednom rade však treba za zrealizovanie kurzov i výnimočného recitálu Ilyu Gringoltsa vysloviť uznanie autorovi projektu, huslistovi Pavlovi Bogaczovi ml.

Aktualizované: 11. 05. 2020
x