Logo HŽ

Oľga Smetanová prezidentkou IAMIC

Riaditeľka Hudobného centra predsedá Medzinárodnej asociácii hudobných centier

Novou prezidentkou Medzinárodnej asociácie hudobných centier – International Association of Music Information Centres (IAMIC) sa stala riaditeľka slovenského Hudobného centra Oľga Smetanová. Oľga Smetanová bola za prezidentku IAMIC zvolená na výročnej konferencii Asociácie, ktorá sa koncom júna 2007 konala na Novom Zélande.
IAMIC je celosvetovou sieťou organizácií, dokumentujúcich a propagujúcich hudbu dneška. Cieľom a poslaním IAMIC je  vytvárať podmienky pre medzinárodnú výmenu informácií a umeleckých projektov pre verejnosť a umožňovať a podporovať vznik spoločných projektov. IAMIC združuje  42 členov v 36 krajinách sveta. Každé centrum dokumentuje a prezentuje hudbu svojej krajiny a regiónu vo všetkých žánroch od súčasnej klasickej hudby, world music, jazz až po populárnu hudbu (viac informácií na www.iamic.net).
Národné a regionálne hudobné informačné centrá poskytujú servis hudobným umelcom svojej krajiny – skladateľom, interpretom, muzikológom, študentom aj verejnosti. Sú primárnym zdrojom informácií o hudobnom živote tej-ktorej krajiny.
Mnoho centier tiež poskytuje odbornej a laickej verejnosti nahrávky, odborné služby týkajúce sa hudobného života, odbornú literatúru, knihy, notové publikácie. Priamo organizujú rôzne umelecké a edukatívne projekty. Zastupujú hudobných umelcov v diskusiách o kultúrnej politike a podmienkach pre hudobné umenie vôbec.
Oľga Smetanová vedie Hudobné centrum od roku 1999. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave a členkou mnohých medzinárodných hudobných asociácií a združení. Od roku 2005 zastávala funkciu viceprezidentky IAMIC.  „Zvolenie do funkcie je prejavom uznania a dôvery zo strany kolegov vo svete. Je zároveň ocenením doterajšej prace nášho Hudobného centra. Pre mňa osobne je to veľká česť. Teším sa na nové príležitosti pre slovenskú hudobnú scénu, ktoré vidím v budúcej spolupráci Slovenska s ostatnými členskými krajinami. Verím, že budeme naďalej šíriť dobré meno a zvuk slovenskej hudy vo svete,“ uviedla Oľga Smetanová, pod ktorej  vedením si Hudobné centrum úspešne plní funkciu organizátora a sprostredkovateľa  koncertov a umeleckých programov, vybraných medzinárodných  hudobných  festivalov, propaguje slovenskú kultúru doma i v zahraničí, vydáva hudobniny, CD a knihy o hudbe, dokumentuje hudobný život na Slovensku a koordinuje vybrané hudobné projekty na území Slovenska.
Aktualizované: 25. 07. 2016