Logo HŽ

Matej Sloboda, skladba a dirigovanie

Miniprofil

*1988

 Intenzívne sa venuješ komponovaniu a popri tom aj dirigovaniu, pričom oba odbory si začal študovať na Slovensku – na VŠMU či na konzervatóriu. Minulý rok si sa rozhodol pokračovať v štúdiu skladby v Grazi. Z akého dôvodu si sa rozhodol zmeniť prostredie?
Pre štúdium skladby v Grazi som sa rozhodol najmä kvôli Beatovi Furrerovi, ktorý tam učí. Okrem toho, je to aj vo všeobecnosti inštitúcia, ktorá má veľmi silné zastúpenie pedagógov a študentov v oblasti súčasnej hudby. Beat Furrer, zakladateľ súboru Klangforum Wien, tam priviedol interpretov z tohto ansámblu, ktorí teraz pôsobia ako profesori na magisterskej špecializácii Interpretácia súčasnej hudby. Čiže študent kompozície má vďaka tejto špecializácii k dispozícii už veľmi skúsených profesionálnych hráčov. Táto forma magisterského štúdia stále nie je veľmi rozšírená na niektorých školách, kde sa repertoáru 20. a 21. storočia venuje pozornosť skôr vo forme voliteľných predmetov počas semestra.

 V roku 2012 si založil Ensemble Spectrum, kde hrajú prevažne študenti VŠMU a s ktorým väčšinou uvádzaš súčasné skladby domácich alebo zahraničných skladateľov. Ako zo začiatku vyzerala tvoja spolupráca so súborom?
Začínali sme vlastne všetci spoločne, keďže aj ja som sa učil na tomto súbore dirigovať, čo bol napokon aj jeden z dôvodov jeho založenia ‒ potreboval som živú skúsenosť s vedením ansámblu. Ambíciou bolo tiež premiérovať skladby študentov a ďalších slovenských skladateľov, ktorí si zaslúžia pozornosť. Časť hráčov som spoznal ešte na vtedajšom predmete Štúdium repertoáru hudby 20. a 21. storočia, vedenom Danielom Matejom. Sčasti išlo o ľudí, ktorí už boli oboznámení so špecifikami súčasnej hudby, pričom neskôr sa samozrejme pridali ďalší, pre ktorých to znamenalo niečo nové a bola to pre nich zaujímavá skúsenosť. Malo to od začiatku veľmi plodnú atmosféru, založenú hlavne na vzájomnej konzultácii, cez ktorú som mohol prijať ich rady na zlepšenie, za čo som im veľmi vďačný.

 Ako vnímaš vzťah medzi komponovaním a dirigovaním či improvizáciou?
Po skúsenostiach s ansámblom som veľmi začal cítiť vplyv dirigovania na moje kompozície, minimálne na vizáž partitúry, ale aj na predstavu inštrumentácie, keďže mám možnosť aj priamo skonzultovať niektoré aspekty so samotnými interpretmi. Tiež som si postupne uvedomil, aké atribúty by mala mať partitúra, hlavne čo sa týka interpretačných značiek, ktoré môžu dirigentovi zjednodušiť proces naštudovania diela, čo robievali už skladatelia – dirigenti ako Mahler a Strauss vo svojich partitúrach. Pri dirigovaní niektorých súčasných skladieb si všimnem, keď tieto prvky náhodou chýbajú. Improvizácia ma ovplyvnila hlavne skúsenosťou, hudbu a jej zvukovú podstatu som začal vnímať trochu inak. Zo začiatku to bolo v súbore studEND.doc, neskôr v spolupráci s tanečníkmi v projekte Otvorené dvere alebo v rámci Kompozičného laboratória a v DIY Instruments Ensemble, kde som hral aj dirigoval.

 Tento rok bola tvoja skladba Šesť bagatel pre sláčikové kvarteto, napísaná ako pocta rovnomennému Webernovmu dielu, uvedená na festivale ISCM Svetové dni novej hudby v Tongyeongu v Južnej Kórei. Čo znamenala pre teba táto skúsenosť?
Tým, že táto skladba koncertne zaznela už štyrikrát, pričom naposledy som ju sám uvádzal na festivale Melos-Étos, tak som už nemal takú potrebu počuť ďalšiu verziu mojej pôvodnej predstavy. Bol som skôr otvorený tomu, ako inak je ešte možné interpretovať skladbu, ktorá sa môže zdať veľmi prísne koncipovaná, ale necháva zároveň veľkú voľnosť interpretovi. Uvádzal ju Gaia String Quartet zo Soulu a mňa samotného prekvapilo, aké zaujímavé interpretačné postupy súbor zvolil, a bol som veľmi spokojný. Predsa len, ide o skladbu, ktorú som napísal ešte v roku 2013, a odvtedy už vnímam niektoré veci odlišne. Z celého festivalu na mňa asi najviac zapôsobila orchestrálna skladba Fuoco e fumo holandského skladateľa Richarda Rijnvosa, inšpirovaná vyhorením a zrútením benátskeho divadla La Fenice. Keďže som bol na celom festivale, mal som možnosť navštíviť všetky koncerty a spoznať sa aj s mnohými zahraničnými skladateľmi a zástupcami jednotlivých krajín, čo bolo pre mňa veľmi inšpiratívne.

Štúdiá:
2009 – 2011: Konzervatórium v Banskej Bystrici – skladba (J. Pondelíková)
od 2011: VŠMU, skladba (I. Buffa)
Konzervatórium v Bratislave – dirigovanie (J. Jartim)
od 2013: Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň – skladba (Detlev Müller-Siemens)
od 2014: Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz – skladba (B. Furrer)
Diela uvedené na: Festival SOOZVUK, Opus Nova, Orfeus, Festival Biela noc, Kompozičné laboratórium, Melos-Étos a ISCM Svetové dni novej hudby
Diela uviedli: Mucha Quartet, Ensemble Spectrum, Spevácky zbor slovenských učiteľov, Otvorené dvere, studEND.doc, DIY Ensemble, Miešaný zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu
Ocenenia: 2011 Akademická Banská Bystrica – Cena poroty za skladbu In Saecula
Saeculorum – Vive Valeque
Nahrávky diela: Spevácky zbor slovenských učiteľov – Sakrálna hudba nového milénia – skladba In Saecula Saeculorum

http://hc.sk/hudobny-zivot/clanok/rozhovory/1156-matej-sloboda-skladba-a-dirigovanie/Aktualizované: 10. 05. 2016