Logo HŽ

Adam Marec

S gitarou na cestách

Gitarista Adam Marec v nedávnom období zaznamenal množstvo zaujímavých umeleckých aktivít, ktoré ho zaviedli do vzdialených destinácií ako Island, Brazília či Hong Kong. Významnú súčasť jeho činnosti tvorí prezentácia pôvodnej gitarovej tvorby našich autorov, o čom svedčí aj aktuálne pripravovaný projekt CD s hudbou výlučne slovenských skladateľov, kde väčšiu časť tvoria interpretačné premiéry a dedikácie.

Počas minulého roku si absolvoval viacero zahraničných ciest a tvoje prvé kroky viedli na Island. Ako dostane umelec zo Slovenska príležitosť účinkovať v tejto krajine? Ako hodnotíš úroveň hudobného školstva na Islande, čo sa týka výučby gitary?
Na Islande som koncertoval spolu s klaviristkou Evou Cáhovou a išlo o výmenný pobyt medzi Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Iceland Academy of Arts. Spoločne sme uviedli diela Egona Kráka a Jevgenija Iršaia a sám som premiéroval skladbu Lukáša Borzíka. Okrem toho som uviedol Igora Dibáka, Pavla Kršku, Dušana Martinčeka a českého skladateľa Petra Ebena. Boli to sólové gitarové a klavírne skladby, ale aj diela pre oba nástroje, pričom niektoré z nich vznikli priamo pre nás. Na Islande sa gitara vyučuje len po bakalársky stupeň a úroveň študentov je porovnateľná s tou našou. Na majstrovských kurzoch som mal možnosť pracovať so štyrmi miestnymi študentmi.

Po studenom Islande si navštívil slnečnú Brazíliu. Ako vás prijalo tamojšie publikum?

Na jar nás s huslistom Andrejom Baranom oslovil honorárny konzul Slovenskej republiky v Brazílii João Alixandre Neto, ktorý nás ako Slavonic Duo nominoval na koncertné vystúpenie v rámci dvoch festivalov: V. Festival Virtuosi de Gravatá a Festival de Inverno de Garanhuns – IX. Virtuosi na serra divulga. Atraktívne spojenie gitary a huslí v klasickom, ale aj populárnejšom repertoári vzbudilo mimoriadny záujem a koncerty v katedrálach Igreja Matriz de Sant’Ana a Santo Antônio s kapacitou 700-800 miest boli plné.

Vo svojom repertoári máš v duu s Fabriziom Ferrarom gitarovú hudbu 19. storočia, ktorú interpretujete na replikách dobových nástrojov. Vystúpili ste aj na festivale v Hong Kongu. Aký to bol festival a aké si tam mal ďalšie aktivity?
S Fabriziom hráme túto hudbu na replikách osemstrunových gitár z dielne viedenského majstra Nicolausa Georga Riesa z roku 1840, kópie ktorých pre nás vyrobil vynikajúci český gitarár Jan Tuláček. Náš recitál v rámci Hong Kong International Guitar Festival 2013, kde vystúpili gitaristi takmer z celého sveta, bol špecializovaný na pôvodnú gitarovú hudbu z 19. storočia a jej interpretáciu na replikách dobových nástrojov. Taktiež sme boli členmi poroty medzinárodnej súťaže a viedli sme individuálne majstrovské kurzy. Okrem medzinárodného gitarového festivalu sme s Fabriziom mali aj špeciálny workshop o gitarovej technike a interpretácii, ktorý sa uskutočnil na Grandee Guitar Academy, kde sa vyučujú takmer všetky žánre gitarovej hudby, vrátane klasiky, jazzu a rocku.

Čo všetko ťa ešte čakalo v Európe po návrate z Brazílie?

Začiatkom septembra mi Conservatorio di Musica „Lucio Campiani“ v Mantove ponúklo vedenie majstrovských kurzov na festivale Settimana della Chitarra. Tri dni patrili výlučne mojej verejnej výučbe, kde som pracoval až s desiatimi študentmi. V októbri sme v Taliansku spoločne s klaviristkou Evou Cáhovou vystúpili v mestách Lagonegro a Sapri v rámci tamojších koncertných sezón. Prvú polovicu koncertu vždy tvoril program pre sólové nástroje a v druhej sme hrali spoločne s Evou. Okrem toho som bol v Sapri členom poroty medzinárodnej súťaže I Concorso Internazionale di Chitarra e Orchestra „Città di Sapri“.

Aké zahraničné aktivity máš pred sebou v nasledujúcom období?
V apríli som získal pozvanie na recitál a vedenie majstrovských kurzov v Granade na Real Conservatorio Superior de Música „Victoria Eugenia“ a v máji na Conservatorio Musicale „Giuseppe Martucci“ v Salerne. Dramaturgia koncertov pozostáva z diel slovenských a českých skladateľov a je spojená s prednáškou. V júni absolvujeme spoločne s Fabriziom v Duu Marec-Ferraro medzinárodnú gitarovú súťaž v Zruči nad Sázovou, kde okrem členstva v porote zahráme aj otvárací koncert a v júli vystúpime na Festival Internazionale della Chitarra 2014 „Isola Degli Sparvieri“ v talianskom meste Carloforte.

Pripravuješ aj CD, na ktorom bude výlučne tvorba slovenských skladateľov. Pôjde len o diela pre sólovú gitaru? Prebieha medzi tebou a skladateľom aj vzájomná komunikácia v procese vzniku skladby?
Áno, na pripravovanom CD budú len sólové skladby – od Pavla Kršku, Igora Dibáka, Jána Králika, Jozefa Kolkoviča, Andreja Kalinku, Lukáša Borzíka a Egona Kráka. Okrem dedikácií a premiér, ktoré som konzultoval a konzultujem priamo so skladateľmi, by som rád uviedol aj diela autorov, ktoré už boli napísané v minulosti a väčšinou sú skomponované gitaristami, resp. skladateľmi, ktorí spolupracovali s inými interpretmi. Niektorí z nich majú dokonca jedinú skladbu pre gitaru. Na základe skúseností sa však snažím vyberať kompozície, na ktoré najlepšie reaguje predovšetkým zahraničné publikum. Slovenská tvorba je preň mimoriadne zaujímavá a svieža. Častokrát si študenti, ale aj kolegovia pýtajú noty, vďaka čomu sa môžu naše diela naozaj zviditeľniť aj v zahraničí.

Adam Marec (1981) sa narodil v Čadci, hru na gitare študoval na Konzervatóriu v Žiline (D. Lehotský), FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici (J. Labant), kde pokračoval v doktorandskom štúdiu v odbore hudobná interpretácia (J. Špitková). V roku 2005 absolvoval päťmesačnú stáž na Academia del Teatro Cinghio v Parme (G. Bandini) a v roku 2006 dvojmesačnú stáž v Centre de Musique Baroque vo Versailles, ako aj na Conservatoire national supérieur de musique v Paríži (O. Chassain). Ako sólista, s orchestrom alebo ako komorný hráč v telesách Duo Marec-Ferraro, Slavonic Duo a Invention Quartet koncertoval na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, v Rusku, Brazílii a Hong Kongu. Realizoval viacero rozhlasových a televíznych nahrávok. Je laureátom troch medzinárodných gitarových súťaží a finalistom Paganiniho súťaže v Parme. Pedagogicky pôsobí na FMU Akadémie umení, Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, kde od roku 2009 organizuje Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry.

http://hc.sk/hudobny-zivot/clanok/rozhovory/563-adam-marec/Aktualizované: 11. 11. 2014