Záverečný koncert podujatia PREMIÉRY o Sound & Word #3 z jarného cyklu nsh.komorne bude večerom premiér a retrospektívnych pohľadov súčasne. Skladateľky Martina Kachlová a Jana Kmiťová sa vo svojich piesňach vracajú do rokov mladosti, ľudského aj skladateľského dozrievania - kým prvá z nich komponuje na vlastné texty, druhá na preklady veršov Borisa Pasternaka a Josého Birésa. Do študentských čias sa vracia aj ďalšia skladateľka, Iris Szeghy, v revízii piesňového cyklu Prosté a ťažké napísaného v roku 1978 na priamočiaro adresné a takisto retrospektívne ladené slová Milana Rúfusa. Návratom je aj revidovaná verzia Piatich japonských piesní Daniela Remeňa, vytvorená takmer tridsať rokov po ich vzniku, autorova pocta Igorovi Stravinskému. Ďalšiemu velikánovi hudby minulého storočia, Arnoldovi Schönbergovi, zasa vzdáva hold vo svojich klavírnych miniatúrach skladateľ Matej Sloboda. Druhá inštrumentálna kompozícia večera, Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo Mirka Krajčiho, síce vznikla iba v minulom roku, ideu ,,návratu" má však už v samotnom názve...

PROGRAM:

Martina KACHLOVÁ: V opus?te?ne?m pokoji o pre sólový mezzosoprán
Matej SLOBODA 60: noch kleinere Stu?ckchen o pre klavír
Iris SZEGHY: Prosté a ťažké o Tri piesne pre soprán a klavír na básne Milana Rúfusa
Mirko KRAJČI: Ritorno o pre klarinet, husle, violu a violončelo
Daniel REMEŇ: Ale hlavu mi pokryl sneh o pre barytón, klarinet, husle, violončelo a klavír
Jana KMIŤOVÁ: Štyri piesne o pre hlas a klavír

https://www.facebook.com/events/7522131851159243

VSTUPENKY: https://www.ticketportal.sk/event/Premiery-Sound-Word-3
alebo hodinu pred koncertom na mieste konania.

Koncert je súčasťou nového jarného cyklu koncertov, ktoré organizuje Spolok slovenských skladateľov.
Viac informácií o projekte: https://www.sssk.sk/projekty/premiery/1/

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner podujatia.
Podujatie finančne podporili Hudobný fond a SOZA.
Mediálny partneri: Rádio Devín, RTVS, Hudobné centrum, CITYLIFE.

Účinkujúci:

ENSEMBLE RICERCATA

USPORIADATELIA:

Spolok slovenských skladateľov

Ďalšie podujatia festivalu Premiéry #komorne | Sound & Word
x