Edward Hagerup Grieg
Suita z Holbergových čias, op. 40
Lars-Erik Larsson
Malá serenáda pre sláčikový orchester, op. 12
Ľubica Čekovská
Theatre Suite (premiéra)
Jean Rivier
Koncert pre altový saxofón, trúbku a sláčikový orchester

Účinkujúci:

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Ladislav Fančovič altový saxofón
Juraj Bartoš trúbka

USPORIADATELIA:

Slovenská filharmónia

00421 /2 / 20475 233, 00421 /2 / 20475 293

x