Prestížne medzinárodné komorné zoskupenie Synchronos Ensemble zo Záhrebu sa po prvýkrát predstaví aj na Slovensku. Do Bratislavy si so sebou prinesie
program zložený z diel popredných súčasných chorvátskych autorov, ktorý v spolupráci s hostiteľským súborom Quasars Ensemble doplní o vybrané diela slovenských autorov.
Exkluzivitu podujatia zvýrazňujú dve svetové premiéry z pera umeleckých vedúcich obidvoch súborov - Tibora Sziroviczu a Ivana Buffu.

-----

Program:

Tibor Szirovicza - It Became an Elementary Particle
Jana Kmiťová - Na dne dňa
Mladen Tarbuk - Dalmatina
Tibor Szirovicza - Escape into a Rainbow (premiéra)
Jana Kmiťová - Štúdie pre flautu, husle a klavír
Jozef Podprocký - Dve chorálové meditácie, op. 41
Igor Kuljerić - 'Chopin: Op. 17, No. 4'
Ivan Buffa - Pareidolia (premiéra)

----

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (Podujatia a aktivity OZ QUASARS). S finančnou podporou Nadácie mesta Bratislavy, SOZA (Slovenská hudba v kontexte) a Hudobného fondu (Cyklus koncertov Quasars Ensemble).

Účinkujúci:

Synchronos Ensemble (HR)
Quasars Ensemble (SK)
Ivan Buffa, dirigent

Hosť: Tibor Szirovicza, skladateľ (HR)

USPORIADATELIA:

OZ QUASARS

x