Martina KACHLOVÁ o V opuštěném pokoji o pre sólový mezzosoprán
Matej SLOBODA o 60 noch kleinere Stückchen o pre klavír
Iris SZEGHY o Prosté a ťažké o Tri piesne pre soprán a klavír na básne Milana Rúfusa
Mirko KRAJČI o Ritorno o pre klarinet, husle, violu a violončelo
Daniel REMEŇ o Ale hlavu mi pokryl sneh o pre barytón, klarinet, husle, violončelo a klavír
Jana KMIŤOVÁ o Štyri piesne o pre hlas a klavír


Záverečný koncert podujatia PREMIÉRY o Sound & Word #3 z jarného cyklu nsh.komorne bude večerom premiér a retrospektívnych pohľadov súčasne. Skladateľky Martina Kachlová a Jana Kmiťová sa vo svojich piesňach vracajú do rokov mladosti, ľudského aj skladateľského dozrievania - kým prvá z nich komponuje na vlastné texty, druhá na preklady veršov Borisa Pasternaka a Josého Birésa. Do študentských čias sa vracia aj ďalšia skladateľka, Iris Szeghy, v revízii piesňového cyklu Prosté a ťažké napísaného v roku 1978 na priamočiaro adresné a takisto retrospektívne ladené slová Milana Rúfusa. Návratom je aj revidovaná verzia Piatich japonských piesní Daniela Remeňa, vytvorená takmer tridsať rokov po ich vzniku, autorova pocta Igorovi Stravinskému. Ďalšiemu velikánovi hudby minulého storočia, Arnoldovi Schönbergovi, zasa vzdáva hold vo svojich klavírnych miniatúrach skladateľ Matej Sloboda. Druhá inštrumentálna kompozícia večera, Ritorno pre klarinet, husle, violu a violončelo Mirka Krajčiho, síce vznikla iba v minulom roku, ideu ,,návratu" má však už v samotnom názve...

Účinkujúci:

Helga Varga Bach (soprán)
Eva Šušková (soprán)
Peter Kollár (barytón)
Zuzana Hudecová (klarinet)
Dávid Danel (husle)
Peter Zwiebel (viola)
Andrej Gál (violončelo)
Júlia Novosedlíková (klavír)
Ivan Šiller (klavír)

USPORIADATELIA:

Spolok slovenských skladateľov

Lukáš Borzík

0905 279 584

x