Kaija Saariaho po prvýkrát na Slovensku

Foto: Kaija Saariaho po prvýkrát na Slovensku

Hosť festivalu Melos-Étos 2013

Svetoznáma fínska skladateľka momentálne žijúca vo Francúzsku bude hlavným hosťom tohtoročného festivalu Melos-Étos. Sme veľmi poctení, že prijala naše pozvanie a počas trvania festivalu odznejú jej skladby predvedené Slovenskou filharmóniou a Quasars Ensemblom, ktorý vedie Ivan Buffa. Zároveň bude na záverečnom koncerte festivalu Melos-Étos v spolupráci s BKIS a DPOH uvedená svetová premiéra oratória La Passion de Simone po prvýkrát.

14. november o 19.30 | Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Secession Orchestra Clément Mao-Takacs, dirigent

Aleksi Berrière, réžia

Karen Vourc’h, soprán

Isabelle Seleskovitch, herečka

Kaija Saariaho (Amin Maalouf: libreto)

La Passion de Simone

La Chambre aux échos, koncept a realizácia

Aktualizované: 17. 05. 2020
x