Zsolt Nagy - dirigent

ZSOLT NAGY – začal profesionálnu hudobnú kariéru v Mestskom divadle v Békécsabe (1976/1979). Ako 23-ročný začal študovať dirigovanie na Hudobnej akadémii v Budapešti u Istvána Párkaia. Vďaka štipendiu Sorosovej nadácie si prehĺbil hudobné vzdelanie v Miláne a Paríži (1988, 1989). Zúčastnil sa seminárov Pétera Eötvösa na Bartókovom festivale (1985 – 1989), následne pracoval ako jeho asistent na Inštitúte novej hudby na Hudobnej akadémii v Karlsruhe (1990 – 1995). V rokoch 1995 –1997 bol hudobným riaditeľom Inštitútu hudobného divadla, bol tiež lektorom Medzinárodného inštitútu Pétera Eötvösa v Stuttgarte (1995), Kolíne (1997) a Edenkobene (1998, 2006, 2009). Od roku 1999 je šéfdirigentom a umeleckým riaditeľom súboru Israel Contemporary Players. V rokoch 2002 a 2014 pôsobil ako pedagóg dirigovania na Parížskom konzervatóriu. Bol umeleckým riaditeľom majstrovských kurzov, ktoré organizovala Janáčkova filharmónia v Ostrave a Majstrovských kurzov pre mladých dirigentov Novej hudby v Hudobnom centre v Jeruzaleme. Nagy pracoval s renomovanými zbormi (BBC Singers London, Collegium Vocale Gent, Brno Philharmonic Choir, Coro Dell'accademia Nazionale Di Santa Cecilia Rome, Slovenský filharmonický zbor, Varšavský filharmonický zbor), ansámblami (Ensemble Recherche, Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, London Sinfonietta, UMZE Budapešť, Melos-Ethos Ensemble, Musikfrabrik NRW Kolín) a orchestrami na celom svete – za všetky možno okrem maďarských orchestrálnych telies spomenúť Bazilejský komorný orchester, BBC Symphony Orchestra London, BBC Scottish Symphony Orchestra, Deutsches Sinfonieorchester, Berliner Sinfonieorchester, Fínsky rozhlasový orchester, Kráľovský symfonický orchester v Antverpách, Geidai Philharmonic Orchestra Tokyo, Varšavskú filharmóniu, ale tiež orchestre v Holandsku, Taliansku (Orchestra Sinfonica Nazionale Della Rai Torino, Orchestra Sinfonica Rai Milano, Orchestra Dell’accademia Nazionale Di Santa Cecilia Rome), Francúzsku, Škandinávii, Gruzínsku a Južnej Amerike. Na Slovensku je známy aj ako pravidelný hosť festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, ale tiež z hosťovania v Slovenskej filharmónii a Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Je tiež vyhľadávaným pedagógom, vyučoval dirigovanie na majstrovských kurzoch na konzervatóriách a hudobných akadémiách v Európe, na Blízkom východe, v Ázii, v Južnej Amerike a v USA. Zsolt Nagy premiéroval viac než 800 nových diel, s jeho umením sa možno stretnúť na početných televíznych, rozhlasových záznamoch a hudobných nosičoch. Je držiteľom ocenenia za propagovanie izraelskej hudby a ceny za najlepšieho dirigenta sezóny 2007 Symfonického orchestra v Čile a RadioHead Award 2017.

x