Erkki-Sven Tüür

Erkki-Sven Tüür – je estónsky skladateľ. Na hudobnej škole v Talline vyštudoval flautu, bicie a kompozíciu (Jaan Rääts), na Vysokej škole múzických umení v Talline tiež súkromne u Lepa Sumeru. V rokoch 1979 až 1984 viedol rockovú skupinu In Spe, ktorá sa zakrátko stala jeden z najpopulárnejších v Estónsku.Aby sa mohol sústrediť na kompozíciu, opustil Spe a s príchodom perestrojky si rýchlo získal publikum na západe. Hlavnou charakteristickou črtou Tüurovej hudby je intenzívna energetická transformatívna dimenzia. Intuitívny a racionálny prístup je syntetizovaný do kompletného organického systému. Inštrumentálna hudba tvorí hlavnú líniu Tüurovej tvorby. Je autorom deviatich symfónií, niekoľkých diel pre symfonický a sláčikový orchester, desiatich inštrumentálnych koncertov, širokej škály komornej hudby a opery. Od roku 1992 je Tüür skladateľom v slobodnom povolaní. Helsinki Philharmonic, Hilliard Ensemble, Stockholm Saxophone Quartet a City of Birmingham Symphony Orchestra sú len zlomkom zo súborov, ktoré si objednali jeho diela, častokrát uvedené v zahraničí skôr ako v rodnom Estónsku. Jeho hudbu pravidelne hrajú symfonické orchestre z celého sveta v prestížnych koncertných sálach ale úzko spolupracuje aj s estónskymi hudobníkmi. V rokoch 1991 a 1996 mu bola udelená Estónska kultúrna cena, v roku 1998 cena Baltského zhromaždenia za literatúru, umenie a vedu.

x