Pavol Malovec

Pavol Malovec – rodák z Prahy, absolvoval Konzervatórium v Bratislave (Juraj Pospíšil kompozícia, Jozef Zsapka gitara) a kompozíciu na VŠMU (Ivan Hrušovský a Vladimír Bokes). Jeho hudobná výpoveď je charakteristická introvertnosťou, meditatívnymi a lyrickými prvkami, vychádza predovšetkým z inštrumentálnej tradície (Invokácie, Monológy, Canzona) a hudobno-historických štýlových období. Využíva modálnu diatoniku, častokrát sa opiera o alúzie na gregoriánsky chorál (Preambulum). Neskôr sa prikláňa k sakrálnej orientácii (Cum angelis), s využitím tradičných biblických texov pre sólový hlas v sprievode striedmo obsadeného inštrumentálneho súboru (Psalmus 137, Magnificat, Stabat mater či Agnus Dei). Na Slovensku sa Malovcova hudba uvádza na festivale Nová slovenská hudba a v rámci cyklu (Ne)známa hudba v Pálffyho paláci. V premiére zaznela skladba Arcus pre violončelo sólo v roku 2006 na Pulse festival v Londýne Credo pre orchester v Karlových Varoch. Okrem komponovania je aj pedagógom hry na gitare.

x