Lukáš Borzík

Slovenský skladateľ. Študoval hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline (Peter Remeník) a popritom navštevoval súkromné hodiny kompozície u Pavla Kršku. V štúdiu kompozície pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Vladimír Bokes), kde absolvoval aj doktorandské štúdium (Jevgenij Iršai). Jeho kompozičný štýl je založený na kombinácii tonálnych štruktúr s atonálnymi prvkami, najmä dvanásťtónovou organizáciou harmonických a melodických prvkov a serializmom. Vo svojich inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych dielach preferuje voľné a netradičné kompozičné formy viažuce sa na mimohudobný obsah. V roku 2006 získal 1. miesto na Medzinárodnej skladateľskej súťaži Alexandra Moyzesa v kategórii diel pre komorný súbor za skladbu Ask the Mirror, a zároveň cenu za najlepšiu skladbu slovenského autora. Neskôr túto skladbu vydalo nemecké vydavateľstvo Spectral Records v podaní rakúskeho súboru ensemble reconsil wien. V roku 2011 Hudobný fond vydal jeho profilové CD Cantico delle Creature, ktoré predstavuje výber z jeho vokálno-inštrumentálnej a inštrumentálnej komornej tvorby. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre skladby a dirigovania na VŠMU. Jeho diela sa často uvádzajú na festivaloch na Slovensku (Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Orfeus, ABB), ako aj v zahraničí.

x