Oľga Kroupová

Slovenská skladateľka. Kompozíciu študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Juraja Pospíšila, v štúdiách pokračovala na VŠMU u Ivana Hrušovského a Mira Bázlika, počas ktorých absolvovala skladateľské kurzy u Giju Kančeliho a Louisa Andriesena. Po dvoch rokoch odišla študovať na Lisztovu Akadémiu v Budapešti, kde sa vzdelávala pod vedením Józsefa Soproniho a získala titul summa cum laude. Medzi jej ďalších pedagógov patrili Emil Petrivics, Sándor Szokolay a Zoltán Pongrácz, u ktorého študovala elektronickú kompozíciu a absolvovala ročnú stáž v Elektronickom štúdiu Maďarského rozhlasu. Na Lisztovej Akadémi absolvovala kurzy u Clarencea Barlowa a Nikolausa A. Hubera. Postgraduálne štúdium kompozície úspešne ukončila u Martina Ch. Redela na Hochschule für Musik v nemeckom Detmolde. Tam žije dodnes ako skladateľka v slobodnom povolaní. Ako externá redaktorka spolupracuje s vydavateľstvami Schott-Wega-Verlag, Bärenreiter-Verlag, Petters-Verlag, Marc Reift-Verlag, WDR, Eurobottega a Schubert Gesellschaft. Jej diela zazneli v podaní mnohých renomovaných orchestrov a umelcov. So svojou komornou operou „Katze mit Hut“ sa stala skladateľka Laureátkou medzinárodnej skladateľskej súťaže „Internationaler Kompositionswettbewerb für (Kinder)-Kammeroper, Wien 2000“ (umelecký vedúci: Claudio Abbado). V novembri 2017 jej kompozícia Quintessenz pre sólové husle zaznie na festivale ISCM World New Music Days vo Vancouveri.

x