Bram Van Camp

Bram Van Camp – belgický skladateľ. Študoval hru na husliach, komornú hudbu, kompozíciu, hudobnú analýzu a kontrapunkt na Royal Flemish Conservatory of Music v Antverpách. Skladbu okrem toho študoval v triede Wima Henderickxa a Theoa Loevendiea na Conservatory of Amsterdam. Komponuje sólové a komorné diela, orchestrálne skladby i piesňove cykly. Jeho Sláčikové kvarteto a piesňový cyklus The Feasts of Fear and Agony, na poému Paula Van Ostaijena, boli vybrané pre ISCM (International Society for Contemporary Music). Van Campove kompozície koncertne uvádzajú, okrem iných, Hermes Ensemble, I Solisti del Vento, Royal Flemish Philharmonic, Het Collectief, Wibert Aerts, Piet Van Bockstal, a to v rôznych koncertných sálach v Belgicku (deSingel, BOZAR a Concertgebouw Brugge a i.). Jeho hudobnú reč charakterizuju intuitívnosť a organickosť zvuku. Najviac ho ovplyvnili skladatelia Gyorgy Ligeti, Béla Bartók, Igor Stravinskij, Alban Berg a v neposlednom rade aj jazzová hudba. Získal ocenenia Aquarius Composition Contest, BAP prize (Belgian Artistic Promotion) a Jeugd en Muziek Prijs voor Compositie. Jeho skladby The Feasts of Fear and Agony, Music for 3 Instruments a Improvistions vyšli v roku 2014 na CD vo vydavateľstve Fuga Libera.

www.bramvancamp.com

x