Peter Zagar

Je poprednou skladateľskou osobnosťou svojej generácie, reprezentantom postmoderného prúdu. Počas gymnaziálnych štúdií sa venoval hre na klavíri a súčasne navštevoval súkromné hodiny kompozície u Víťazoslava Kubičku. V rokoch 1981 – 1986 študoval na VŠMU v Bratislave u Ivana Hrušovského. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Komornými sólistami v Bratislave, zborom Camerata Bratislava, OPERA APERTA ensemble, Arcana Ensemble (Toronto) a i. Je autorom viac ako 100 kompozícií rôznych žánrov (javiskové, zborové, vokálno-inštrumentálne, sólové, inštruktívne a elektroakustické) a transkripcií diel Mozarta, Suchoňa, Vivaldiho, Ravela, Brahmsa a ď. Pre Divadlo Andreja Bagara v Nitre vytvoril scénickú hudbu k inscenáciám Pytačky, Medveď (1998), Svadba (2002), Terezka (2001), Mariša (2003) a Bezkyslíkovce (2004) a spolupracoval so súbormi súčasného tanca (Zuzana Hájková, Marta Poláková). Zagarovou prvou dramaturgickou skúsenosťou bola inscenácia Mozartovej opery Čarovná flauta (v réžii S. Sprušanského) v SND. Ako interpret účinkuje v súboroch Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE a Ospalý pohyb. Je držiteľom Ceny Slovenskej muzikologickej asociácie, Ceny Dosky ’98 (scénická hudba k inscenáciám Pytačky a Medveď) a Ceny Jána Levoslava Bellu. Jeho skladby uviedli v Prahe, Viedni, Krakove, Londýne, Paríži, Amsterdame, New Yorku, Petrohrade a i. Ako člen dramaturgickej komisie sa podieľal na príprave festivalov Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos a Večery novej hudby. V súčasnosti vedie Oddelenie edičnej činnosti Hudobného centra.

x