John Cage

JOHN CAGE (1912 – 1992) študoval kompozíciu u Adolfa Weissa, Henryho Cowella a Arnolda Schonberga a mal blízke kontakty s Marcelom Duchampom, Joanom Mirom a Maxom Ernstom. V rokoch 1937 – 1939 pracoval na Cornish School of Music v Seattle, kde organizoval koncerty pre bicie nástroje. Roku 1941 pracoval ako korepetítor na Chicago School of Designs, avšak onedlho sa presťahoval do New Yorku, kde sa roku 1942 po prvý raz stretol s Merceom Cunninghamom, pre ktorého napísal hudbu k baletu Credo in Us. Začiatkom štyridsiatych rokov písal najmä skladby pre bicie nástroje, neskôr pre preparovaný klavír. Pre úspechy, ktoré dosiahol v týchto oblastiach, mu National Academy of Arts and Letters udelila cenu, roku 1949 získal Guggenheimovu cenu. Roku 1951 sa okolo Cagea združila skupina mladých hudobníkov, do ktorej patril Morton Feldman, Dávid Tudor a Christian Wolff. Roku 1952 zorganizoval Cage na Black Mountain College prvý happening. V Európe sa stal známym roku 1954, keď skladba 34" 46.776 pre dva preparované klavíry, ktorú uviedli na festivale v Donaueschingene, vyvolala škandál. V rokoch 1956 – 1960 učil na New School of Music v New Yorku a zároveň často navštevoval Európu (Darmstadt, Kolín, Miláno). Tridsať rokov bol hudobným riaditeľom Merce Cunningham Dance Company; súkromne vyučoval a pohostinne prednášal na amerických univerzitách. Roku 1992 navštívil Bratislavu. Posledné štyri desaťročia svojho života bol vedúcou osobnosťou umeleckej avantgardy a jeho myslenie sa stretlo s mimoriadnou odo-zvou na celom svete. Popri svojich spolumysliteľoch Marshalovi McLuhanovi a Buckminsterovi Fullerovi bol považovaný za súdobého proroka; vyvinul koncepciu neurčitosti v hudbe použitím náhodných operácií cestou „I Ching-u". Cageovo dielo je obrovské a jeho vplyv na súčasné estetické myslenie je väčší než vplyv ktoréhoko-ľvek iného amerického skladateľa tohto storočia.

Dielo (výber): Sonáta pre klarinet (1933), Trio, suita pre troch perkusionistov (1936), Bacchanale pre preparovaný klavír (1938), First Construction (in Metal) pre 6 perkusionistov (1939), Second Construction pre 4 perkusionistov (1940), Amores pre 2 preparované klavíry a bicie nástroje (1943), Ophelia pre klavír (1946), String Quartet in Four Parts (1950), Concerto pre preparovaný klavír a komorný orchester (1951), Music of Changes pre klavír (1951), 4'33´ mlčanie pre akýkoľvek nástroj/nástroje (1952), Rádio Music pre 1-8 rádioprijímačov (1956), Koncert pre klavír a orchester (1957 – 1958), Ária pre 1 hlas (1958), Fontána Mix pre mg pás (1958), Theatrepiece pre 1 – 8 účinkujúcich (1960), Rozart Mix vzo-stupná a zostupná krivka zdola nahor a opäť dole, s úsekmi pre mg pás (1965), BirdCage pre 12 mg pásov (1972), Etcetera pre malý orchester a mg pás (1973), Freeman Etudes pre husle (1977), Etudes Boreales pre violončelo (+ alebo kla-vír) (1978 – 1979), Litany for the Whale pre 2 huslí (1980), Postcardfrom Heaven pre 1 – 20 hárf (1982), Thirty Pieces for five Orchestras (1981), Ryoanji pre ko-morný súbor (1983 – 1985), Sonnekus2 pre hlas (1985), Five pre 5 hlasov alebo nástrojov (1988), Four pre 2 huslí, violu a violončelo (1989), Sculpture Musicale hudba k Inventions Mercea Cunninghama (1989), Five Stone Sob pre amplifikované hlinené hrnce (1991), Europera5 (1991), Two pre šó a päť lastúr naplnených vodou (1991), 103 pre orchester (1991), Eighty pre orchester (1991), Twenty-six, twenty-three and twenty eight pre orchester (1991), Sixty pre orchester (1991), One pre reproduktor (1992).

x