Olivier Messiaen

OLIVIER MESSIAEN (1908, Avignon –1992, Clichy) študoval hru na organe (Marcel Dupré) a skladbu (Paul Dukas) na parížskom konzervatóriu. Štúdium ukončil záverečnými skúškami z organovej hry, klavírnej korepetície, improvizácie, kontrapunktu a kompozície. Roku 1931 sa stal organistom v Chráme sv. Trojice v Paríži. Od roku 1936 učil na École normale de musique, roku 1942 prevzal triedu harmónie na konzervatóriu (do roku 1979). Spolu s André Jolivetom, Danielom Lesurom a Yvesom Baudrierom vytvoril roku 1936 skupinu Mladé Francúzsko. Ako hlboko nábožný katolík so sklonmi k mystike vyhľadával Messiaen pre svoju tvorbu neobvyklé inšpiračné zdroje. Zaoberal sa štúdiom indického rytmu (konkrétne problematikou dec,i-talas, čo sú rytmy starobylej Indie, podľa indického teoretika Garngadevu), gréckej metriky, gregoriánskym chorálom, teológiou ako aj exotickým folklórom. Takisto sa zaoberal ornitológiou a snažil sa vytvoriť systém notácie, pomocou ktorej by mohol zapísať spev všetkých vtákov Francúzska. Vtákov rozdelil do kategórií podľa prostredia a oblastí: vtáci vyskytujúci sa na lúkach, na okrajoch lesov, vo vysokých horstvách, pri morskom pobreží, vtáci žijúci v rákosí, bažinách a močiaroch. V päťdesiatych rokoch vytvoril teóriu modov, týkajúcu sa výšky, dynamiky, trvania i tvorenia tónov zoskupovaných podľa vopred daných matematických relácií, čím značne ovplyvnil Bouleza a iných serialistov. Väčšina jeho diel upútava svojou farebnosťou (Messiaen hovorí o zvukovej dúhe; dosahuje ju tiež častým používaním Martenotových vĺn).

Dielo (výber): Préludes pre klavír (1929), Les Offrandes oubliées, symfonická meditácia pre orchester (1930), Hymne au Saint Sacrément pre orchester (1932), L’Ascension pre organ (1934), La Nativité du Seigneur pre organ (1935), Poèmes pour Mi pre soprán a klavír / orchester (1936/1937), Chants de Terre et de Ciel pre hlas a klavír (1938), Les Corps Glorieux pre organ (1939), Quatuor pour la Fin du Temps pre husle, klarinet, violončelo a klavír (1941), Visions de l’Amen pre 2 klavíry (1943), Trois petites liturgies de la Présence Divine pre ženský zbor, Martenotove vlny, klavír, čelestu, vibrafón, bicie nástroje a sláčikový orchester (1944), Vingt regards sur l’Enfant Jésus pre klavír (1944), Harawi (Chants d’amour et de mort) pre soprán a klavír (1945), Turangalila-Symphonie (1946-1948), Cinqu rechants pre 12 hlasov (1949), Cantéyodjaya pre klavír (1949), Messe de la Pentecôte pre organ (1951), Livre d’Orgue (1951), Réveil des oiseaux pre klavír a orchester (1953), Oiseaux exotiques pre klavír a orchester (1956), Catalogue d’oiseaux pre klavír (1956–1958), Chronochromie pre veľký orchester (1960), Sept Haikai, esquisses japonaises pre klavír a komorný orchester (1962), Et expecto ressurectionem mortuorum pre orchester (1964), La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ pre sólové nástroje, veľký orchester a miešaný zbor (1965–1968), Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité pre organ (1969), Des Canyons aux Étoiles pre klavír, bicie nástroje a komorný orchester (1971–1974), Saint François d’Assise, opera na libreto skladateľa (1975–1983), Livre du Saint Sacrément pre organ (1984–1985), Petites Esquisses d’oiseaux pre klavír (1985), Un vitrail et des oiseaux pre klavír a orchester (1988), La Ville d’en Haut pre klavír a komorný orchester (1987), Un sourire pre orchester (1989), Pièce pour piano et quatuor (1991), Éclairs sur l’au-dela pre orchester (1988–1991).

x