• 1956 – 1961

  Konzervatórium v Košiciach (Ladislav Salaj)

 • 1968 – 1969

  Konzervatórium Žilina (Milan Seidl)

 • 1973 – 1978

  Hochschule für Musik Franza Liszta vo Weimare (Irmgaard Slota Kriegová)

 • 1983 – 1985

  Filozofická fakulta UK (postgraduálne štúdium estetiky)

 • 1964

  prvý celovečerný akordeónový recitál na Slovensku (3. 4. 1964 v Košiciach) a prvá LP platňa slovenskej akordeónovej literatúry

 • 1961 – 1980 a od 1987

  pedagóg hry na akordeóne na Konzervatóriu v Košiciach (významní absolventi: Ján Grocký – profesor na Konzervatóriu Kankanpää (Fínsko), Oľga Smetanová – riaditeľka Hudobného centra, Valerián Tokár – slobodný umelec, Michal Červienka – doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici a ď.)

 • 1980 – 1986

  riaditeľ Štátnej filharmónie v Košiciach

 • od 1998

  pedagóg hry na akordeóne a pedagóg dejín, literatúry a metodiky hry na akordeóne na Akadémii umení v Banskej Bystrici (od 2000 docent)

 • 1992

  zakladateľ Medzinárodných majstrovských kurzov (pre nedostatok financií 1996 zanikli)

 • -

  zakladateľ a sekretár Nadácie akordeonistov Slovenska

 • od 1999

  umelecký riaditeľ Medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade

„Čuchranova hra sa vyznačuje nezlyhávajúcim technickým zázemím, ktoré mu napomáha pri zdolávaní interpretačných úskalí uvádzaných skladieb. Línie buduje s vyrovnanosťou všetkých výrazových zložiek. Imponujú jeho premyslená práca s registrami, cit pre štýl, muzikantská zanietenosť a rešpektovanie notového záznamu.“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 30)

x