• 2012

  Opus

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71- Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71- Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert- Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“- Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia , Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57- Scherzo

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44- Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2011

  Hudobný fond

  JURAJ BENEŠ – GOING TO

  CD - Hudobný fond SF00662131

  1. Juraj Beneš: Going to

   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)

  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3

   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)

  3. Juraj Beneš: Tri monódie

   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)

  4. Juraj Beneš: Durée Δ

   Ján Vladimír Michalko (org)

  5. Juraj Beneš: Haiku

   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)

  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble

   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie

 • 2011

  Hudobný fond

  PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF00652131

  1. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

  2. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Pavol Bagin: Pastorále

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto

  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo

   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry

   Daniela Kardošová (pf)

  7. Pavol Bagin: Poetické nálady

   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)

 • 2010

  Hudobný fond

  DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO

  CD - Hudobný fond SF00642131

  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4

   Ivan Palovič st. (pf)

  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements

   Peter Pažický (pf)

  6. Dušan Martinček: Venovania

   Jordana Palovičová (pf)

  7. Dušan Martinček: Nové nokturno

   Cyril Dianovský (pf)

 • 1998

  Slovak Radio Records

  MINIATÚRY MAJSTROV ROMANTIZMU

  CD - Slovak Radio Records RB 0179 2031

  1. Alexander Cattarino (pf), Carmela Cattarino (vc)

 • 1995

  Diskant

  FLUTE SONATAS. BENDA / BLAVET / PLATTI

  CD - Diskant DK 0026-2131

  1. František Benda: Sonata in F major

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  2. František Benda: Sonata in E minor

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  3. Blavet Michel: Sonata No. II in D minor "La Vibray"

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  4. Michel Blavet: Sonata No. VII in G major

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  5. Giovanni Platti: Sonata No. I in E minor

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  6. Giovanni Platti: Sonata No. II in G major

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)

 • 1995

  Diskant

  JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 1

  CD - Diskant DK 0019-2131

  1. Alexander Cattarino (pf)

 • 1995

  Diskant

  JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 2

  CD - Diskant DK 0020-2131

  1. Alexander Cattarino (pf)

 • 1995

  Diskant

  JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 3

  CD - Diskant DK 0021-2131

  1. Alexander Cattarino (pf)

 • 1991

  Opus

  DMITRI SHOSTAKOVICH: CHAMBER SYMPHONY OP. 110 BIS, CONCERTO FOR PIANO, TRUMPET AND STRINGS NO. 1IN C MINOR, OP. 35

  CD - Opus 912210-2

  1. Dmitrij Šostakovič:

   Alexander Cattarino (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • 1988

  Opus

  JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS

  CD - Opus 9351 1895

  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3

   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104

   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)

 • 1985

  Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH: HARPSICHORD CONCERTOS

  CD - Opus 9350 1618

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Alexander Cattarino (cmb)

 • 1983

  Opus

  ARCANGELO CORELLI: 12 TRIOVÝCH SONÁT OP. 1

  LP - Opus 9111 1167-68

  1. Arcangelo Corelli:

   Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (vn), Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc)

 • 1981

  Opus

  JOZEF SIXTA

  LP - Opus 9110 1050

  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Jozef Sixta: Noneto

   Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto , Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)

  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

   Musica moderna , Juraj Beneš (dir.)

  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty

   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)

  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

 • 1981

  Opus

  PAVOL BAGIN

  LP - Opus 9110 1187

  1. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  2. Pavol Bagin: Tri spevy

   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA , Viktor Málek (dir.)

  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (dir.)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto , Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Pavol Bagin (dir.)

  6. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

 • 1977

  Opus

  ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 2

  LP - Opus 9111 0435

  1. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre husle, violončelo a sláčikový orchester

   Bohdan Warchal (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  2. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre troje huslí a sláčikový orchester

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Ľudovít Satury (vn)

  3. Antonio Vivaldi: Koncert h mol pre štvoro huslí a sláčikový orchester op. 3, č. 10

   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  4. Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol op. 3, č. 11

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb), Viliam Dobrucký (vn)

 • 1976

  Opus

  CHRISTMAS CONCERTOS: TORELLI, MANFREDINI, LOCATELLI

  LP - Opus 9111 0431

  1. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso f mol

   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb), Kornel Klatt (vl), Ján Cút (vl)

  2. Giuseppe Torelli: Vianočný koncert

   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)

  3. Francesco Manfredini: Vianočný koncert

   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)

 • 1976

  Opus

  JIŘÍ ANTONÍN BENDA: KONCERT PRE ČEMBALO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G MOL; KAREL STAMIC:KONCERT PRE FLAUTU A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G DUR

  LP - Opus 9111 0499

  1. Jiří Antonín Benda:

   Vladislav Brunner (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Alexander Cattarino (cmb)

 • 1975

  Opus

  VLADISLAV BRUNNER

  LP - Opus 9111 0375

  1. František Benda: Koncert e mol pre flautu, sláčikový orchester a čembalo

   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Carmela Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)

  2. Franz Xaver Richter: Koncert D dur pre flautu, sláčikový orchester a čembalo

   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)

 • 1975

  Opus

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje- Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983) , Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57- Finale

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44- Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • Opus

  ALEXANDER CATTARINO. PIANO RECITAL

  LP - Opus 9111 0478

  1. Joseph Haydn:

   Alexander Cattarino (pf)

 • Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS

  CD - Opus 9350 1893

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Alexander Cattarino (cmb), Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS

  LP - Opus 9310 1926

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Miloš Jurkovič (fl), Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  CARL PHILIPP EMANUEL BACH: CONCERTOS FOR HARPSICHORD AND ORCHESTRA BWV 1052, 1056, 1058

  LP - Opus 9111 0844

  1. Carl Philipp Emanuel Bach:

   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  JOHANN SEBASTIAN BACH: BRANDENBURG CONCERTOS NOS 1–6 – NO. 5, BWV 1050

  CD - Opus 9151 0672

  1. Johann Sebastian Bach:

   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  MUSIC OF ZODIAC: LIBRA

  CD - Opus 912480 2931 12

  1. George Gershwin: Koncert pre klavír a orchester F dur

   Alexander Cattarino (pf)

 • Opus

  RICHARD ADDINSELL: WARSAW CONCERTO

  LP - Opus 9310 1364

  1. Richard Addinsell:

   Alexander Cattarino (pf)

 • Opus

  THE BEST OF BACH

  CD - Opus 912596-2

  1. Johann Sebastian Bach:

   Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

 • Opus

  THE BEST OF GERSHWIN

  CD - Opus 91 2553-2031

  1. George Gershwin: Koncert pre klavír a orchester F dur

   Alexander Cattarino (pf)

 • Opus

  WOLFGANG AMADEUS MOZART: CONCERT ARIAS

  LP - Opus 91121199

  1. Wolfgang Amadeus Mozart:

   Magdaléna Hajóssyová (s), Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

x