Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Alexander Cattarino

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 34, s. 22 – 24
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Alexander Cattarino

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 23 – 25

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1967

  RAŽEVA, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia

  Slovenská hudba, 1967, č. 5, s. 232 – 233

 • -1

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

 • -1

  ŠIŠKOVÁ, Inge: Dva úspešné recitály

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 15, s. 4 – 5

 • -1

  –: Dielo J. N. Hummela na CD

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 11

 • -1

  PALOVČÍK, Michal: V duchu rodinnej tradície [vystúpenie s dcérou Carmelou C., vc]

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 9, s. 7

 • -1

  JURÍK, Marán: CD recenzie. The Best of Gershwin

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 18, s. 9

 • -1

  JURÍK, Marián: CD recenzie. Johann Nepomuk Hummel: Klavírne sonáty č. 6–9. DK 0021 2–131

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 12

 • -1

  JURÍK, Marián: CD recenzie. Johann Nepomuk Hummel. Klavírne sonáty č. 1–5. Flautové sonáty

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 14 – 15, s. 9

 • -1

  JURÍK, Marián: Gramorecenzia : Moments musicaux [OPUS CD 9310 2269]

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 5, s. 5

 • -1

  - h -: Alexander Cattarino [profil k jubileu]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 8, s. 7

 • -1

  BERGER, Igor: Johann Nepomuk Hummel

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 5, s. 6

 • -1

  POLÁK, Pavol: Pocta Hummelovi

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 10, s. 7

 • -1

  KRÁK, Egon: SF. Koncerty pre závody [Čembalový part v Brandenburskom koncerte č. 5 J. S. Bacha]

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 7, s. 7

 • -1

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Gramorecenzia. W. A. Mozart: Concert arias. Magdaléna Hajóssyová

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 6, s. 5

 • -1

  BERGER, Igor: VII. TNSHT´82. Komorné koncerty [Tri monódie Juraja Beneša]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 5, s. 5

 • -1

  - IP - [PODRACKÝ, Igor]: J. S. Bach: Čembalové koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 5

 • -1

  PODRACKÝ, Igor: IV. TNSHT´79. Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 7, s. 13
  ((Premiéra koncertu pre čembalo Tibora Andrašovana))

x