• 2000

    ukončenie štúdia na VŠMU (spev – Peter Mikuláš), počas štúdia spolupráca so Štátnou operou v Banskej Bystrici a Komornou operou v Bratislave

  • - interpretačné kurzy:

    Kerstin Meyer, Peter Mikuláš a Sergej Kopčák

  • -

    hosťujúci sólista Opery SND, Štátnej opery Praha a Národného divadla Praha

Marián Pavlovič pri koncertných vystúpeniach pravidelne účinkuje s českým orchestrom Musica Bohemica, s komorným orchestrom mesta Bratislavy Cappella Istropolitana, Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu a Brnenskou filharmóniou.

Predstavil sa na renomovaných festivaloch, ako sú Wiener Festwochen, Holland Music Festival, Smetanova Litomyšl, festival v Aix-en- Provence a spolupracoval s poprednými dirigentskými osobnosťami.

V postave väzňa Kedrila v inscenácii Janáčkovej opery Z mrtvého domu vystúpil aj v Metropolitnej opere (2009) a v milánskej La Scale (2010).

x