Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  UNGER, Pavel: Jubilujúci Bystričania obhájili životnosť Foersterovej Evy

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Foersterova Eva sa po 60 rokoch vrátila do Banskej Bystrice

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 32

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Aleko a Iolanta v Banskej Bystrici

  Opera Slovakia, 2017

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: K jubileu gratuloval Priateľ Fritz

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 23

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dusíkov Hrnčiarsky bál – dynamický, ľúbostný, komický

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 34

 • 2013

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Banskobystrický Onegin kypí vášňami

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 19

 • -1

  GLOCKOVÁ, Mária: Scénické impresie i výnimočné hudobné naštudovanie

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 31

x