• 2012

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  - 1. miesto (v kategórii do 33 rokov)

 • 2010

  Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (AT)

  - účasť

 • 2010

  Medzinárodná spevácka súťaž "Ferruccio Tagliavini", Deutschlandsberg (AT)

  - účasť

 • 2008

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  - 1. miesto

 • 2008

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  - 3. cena, Cena galérie Miro a Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia slovenského autora

x