• 1963 – 1967

  súkromné štúdium u Edmunda Bombaru

 • 1978

  polročné štúdium na Hochschule fűr Musik und darstellende Kunst, Viedeň (klarinet – Peter Schmidl)

 • 1967 – 1972

  člen orchestra DJGT v Banskej Bystrici

 • 1974 – 1979

  člen ŠKO Žilina

 • od 1993

  umelec v slobodnom povolaní

Príležitostne spolupracoval ako sólista s viacerými hudobnými telesami, najmä komornými (Cappella Istropolitana, ŠKO, Moyzesovo kvarteto, Trávničkovo kvarteto a mnohé ďalšie v rôznych zoskupeniach – duo, trio, kvarteto), nahrával pre Slovenský rozhlas.

„Aladár Jánoška upozornil na seba hneď v prvom období umeleckej dráhy svojim talentom. To, že sa presadil aj v nasledujúcom období, potvrdilo silu jeho prirodzenej muzikality, nezávislej na akademickom školení. Jeho umelecká prax v oblasti komornej hudby je bohatá a úspešná.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 96-97.)

x