• 1957 – 1961

  Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova, slovenčina)

 • od 1963

  pracovník na Pedagogickom inštitúte v Trnave, neskôr pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Vysokej škole pedagogickej Terézie Brunsvikovej v Sarvaši a Univerzite Janusa Pannoniusa v Pécsi

 • 1968 – 1973

  ašpirantské štúdium na Maďarskej akadémii vied v Budapešti (akademik Bencze Szabolcsi), dizertačná práca Paralelizmy vo vývoji slovenskej a maďarskej tanečnej hudby a ľudovej piesne zo XVII. – XVIII. storočia

 • 1985 – 2008

  pedagóg Katedry teórie hudby na HTF VŠMU, externý pedagóg na Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

 • 1991

  titul doc. v odbore dejiny a teória umenia, špecializácia etnomuzikológia

 • 1994 – 2000

  pôsobenie v zahraničných službách Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako lektor slovenského jazyka a kultúry v Maďarsku, prednášateľ na vysokých školách a univerzitách, organizátor a moderátor koncertov slovenských umelcov v Maďarsku, autor rozhlasových relácií o slovenskej hudbe pre slovenskú redakciu segedínskeho rozhlasu.

Vo svojich vedeckých a pedagogických prácach sa sústreďoval na dejiny slovenskej hudby, ľudovú pieseň, historické tance, na vzájomné vzťahy v dejinách slovenskej a maďarskej hudby. V rámci estetiky hudby sa venoval problematike hudobného myslenia, metódam analýzy hudby so zameraním na jej znakovosť a proces sémantizácie. Bol zberateľom ľudových piesní nielen na Slovensku, ale aj Slovákov žijúcich v Maďarsku. Je autorom transkripcií ľudových piesní, kompozične spracoval viacero ľudových piesní pre folklórne súbory a OĽUN.

Bol členom Poradného zboru pre ľudovú hudbu Osvetového ústavu v Bratislave (terajšie Národné osvetové centrum) a členom predsedníctva  Spolku hudobného folklóru, s ktorými spolupracoval na príprave súťaží a festivalových podujatí (Deti deťom, Pri prameňoch krásy, festivalov Východná a Detva), od 1989 Letných dielní pre mladých primášov (Primášikovia, šesť ročníkov). Ako člen predsedníctva Spolku hudobného folklóru realizoval semináre O zbieraní, zapisovaní a vydávaní ľudových piesní, zo seminárov vyšli dva zborníky (Národné osvetové centrum, 2004, 2005).

Popri vedeckej, výskumnej, zberateľskej, publikačnej a pedagogickej činnosti bol činný aj interpretačne ako člen Malého rozhlasového orchestra pod vedením Tibora Andrašovana, Bartolomejca Urbanca a i. Spolupracoval so súbormi Lúčnica, Technik, Ekonóm, Skaličan, Dargov, Východniar, Čarnica, Liptov, Jánošík a ďalšími.

x