• 1947 – 1951

  Konzervatórium v Bratislave (trúbka - Adolf Scherbaum)

 • 1947 – 1949

  člen Tanečného orchestra bratislavských vysokoškolákov zameraného na swing a čiastočne na moderný jazz

 • od 1951

  člen Slovenskej filharmónie

 • 1950 – 1952

  člen skupiny Kolektív

 • 1951 – 1956

  člen Orchestra Jána Siváčka, leader trúbkovej sekcie

 • 1956

  založil skupinu Dixieland (Vieroslav Matušík – cl, Bohumil Trnečka – tb, V. Machek – pn, F. Mitterhauszer – bjo, A. Janák – tuba, M. Lánik – bgui, Bohuslav Synek – ds), s ktorou intenzívne nahrával pre Československý Rozhlas a realizoval programy pre vznikajúce TV vysielanie

 • 1958

  založil Orchester Siloša Pohanku (Juraj Lehotský, Ladislav Liso, Siloš Pohanka – tr, Imrich Kuruc, Rudolf Riavec – sxa, Ján Štubňák – sxt, Jiří Bureš – sxb, Alois Bouda /príl. Ladislav Gerhardt, František Havlíček – p, Miro Lánik – bgui, Bohumil Synek – ds), ktorý sa v 60. rokoch stal najvyužívanejším orchestrom najmä v televízii. Spolupracovníkmi boli aranžéri a skladatelia Alois Bouda, František Havlíček, Eduard Parma, Tomáš Seidmann, Vieroslav Matušík, Pavol Zelenay a i.

 • 1964

  Orchester Siloša Pohanku účinkuje v prvom koprodukčnom slovensko-rakúskom filme Jazz for Two (sólové speváčky Gabriela Hermélyová a Zuzana Lonská)

 • 1965

  účinkovanie na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe (s kompozíciami Bohumila Trnečku)

 • 1970 – 1978

  sólová dráha (zväčša ako štúdiový hudobník v Nemecku - Mníchov)

 • 1979

  návrat do Bratislavy 

 • 1985

  spolu s Braňom Hroncom nanovo založil a viedol Tanečný orchester Československej televízie Bratislava

 •  

Siloš Pohanka sa výrazne zaslúžil o presadenie swingového modelu v slovenskej populárnej hudbe. Vo svojich orchestroch uviedol na scénu množstvo nových hudobníkov.

x