• 1994 – 1998

  VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)

 • od 1998

  pedagóg hudobno-teoretických predmetov na Konzervatóriu v Košiciach, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity a na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach

 • 1999 – 2008

  VŠMU, externé doktorandské štúdium kompozície (Vladimír Bokes)

 • 2002

  kompozičný kurz v Reichenau v Rakúsku (K. Schwertsik)

 • 2003

  kompozičný kurz na festivale Ostravské dny

Diela Juraja Vajóa zneli na prehliadkach mladých skladateľov v Prahe, Bratislave, Trenčianskych Tepliciach, Ostrave, na festivaloch Melos-Étos, Košická hudobná jar, Nová slovenská hudba a na koncertoch v Slovenskom rozhlase.

x