Združenie profesionálnych interpretov, ktoré nesie názov festivalu súčasnej hudby na Slovensku, založili v roku 2005, aby plnilo funkciu rezidenčného súboru festivalu a na vysokej úrovni uvádzalo súčasnú domácu aj zahraničnú tvorbu. Podobne ako ďalšie európske súbory tohto typu (Asko Ensemble, Schönberg Ensemble, Aleph Ensemble a i.), aj Melos Ethos Ensemble charakterizuje pestré, prevažne sólistické nástrojové obsadenie a tiež repertoárové zameranie na komponovanú hudbu druhej polovice 20. storočia, najmä avantgardnej, resp. postavantgardnej proveniencie (Berio, Ligeti, Xenakis, no v nemalej miere aj hudba slovenských skladateľov).

Členovia súboru v mimofestivalovom období pôsobia v popredných slovenských telesách; viacerí z nich sa interpretácii súčasnej hudby venujú systematicky.

Na umeleckom formovaní súboru sa podieľali významní dirigenti venujúci sa súčasnej hudbe – Zsolt Nagy, Daniel Gazon a Marián Lejava.

Súbor účinkoval aj na prestížnych zahraničných festivaloch súčasnej hudby - Varšavská jeseň (2006), Ostravské dni novej hudby (2007), festival GAIDA v Litve (2007).


x