Trio sa sa zameriava predovšetkým na interpretáciu stredovekej hudby a hudby východnej Európy 16. až 18.storočia.Veľkú časť repertoáru tvoria skladby zo slovenských tabulatúrnych zbierok: Pestrý zborník levočský, Vietorisov kódex, Uhrovská zbierka.

Hlavná koncepcia repertoáru tria je založená v hľadaní súvislosti medzi arabskou, tureckou hudbou, hudbou stredoveku, a hudbou zo slovenských tabulatúr 16.až 18. storočia. Tieto tabulatúrne zbierky obsahujú skladby ovplyvnené slovenskou, maďarskou, poľskou ľudovou hudbou ako aj západoeurópskou hudbou baroka (napr.„Tafelmusik“) a renesancie. V niektorých skladbách je silne badateľný aj vplyv tureckej a arabskej hudby, ako aj hudby Balkánu.

Šalmaj, psalter a predchodca pozauny boli známe a dôležité hudobné nástroje v stredoveku. Svedčia o tom aj maľby z tohto obdobia. Táto, na svete ojedinelá nástrojová kombinácia je v súčasnosti akýmsi experimentom, ba možno aj reminiscenciou.

Členovia tria sú všestranní interpreti, ktorých široký repertoár zahrňuje skladby od stredoveku až po súčasnosť, ba až po jazz/swing. Interpretačné umenie tria charakterizuje smelosť v experimentovaní, kreativita, muzikalita, zároveň však aj rešpekt k estetike doby a hľadanie rôznych kultúrno-historických súvislostí.

Po debutovom koncerte v Berlínskom Konzerthaus trio absolvovalo koncerty v Nemecku a na Slovensku. V roku 2011 nahralo trio Dulci Vento svoje prvé CD. 


x