Ojedinelé multižánrové teleso interpretujúce dedikácie slovenských a zahraničných autorov. Vo svojom koncertnom repertoári sa orientuje na diela spájajúce vážnu klasickú hudbu s prvkami jazzu, populárnej a tanečnej hudby, ako aj typických výrazných elementov španielskej a latinsko-americkej kultúry. Jednou z priorít Invention Quartet je prezentácia tvorby slovenských autorov, napr. Egona Kráka, Josepha Kolkovicha, či Petra Špiláka, ktorí tomuto telesu venovali originálne diela multižánrového ladenia. Práve fúziou viacerých hudobných žanrov sa inštrumentálne originálnemu Invention Quartet darí osloviť veľký okruh poslucháčov. Kvalitu ich umeleckej produkcie podčiarkuje fakt, že zoskupenie tvoria špičkoví umelci pôsobiaci v oblasti sólovej aj komornej umeleckej interpretácie, prezentujúci v rámci svojej bohatej umeleckej činnosti široký diapazón hudobnej literatúry.


x