Komorné zoskupenie Guitar Duo Jókaiová Hnat bolo založené v septembri 2011 dvoma slovenskými gitaristami, Darinou Jókaiovou (*1992) a Dávidom Hnatom (*1993). Ich rovnaké názory a záujem o hudbu zlúčil ich prvý pedagóg, Miloš Slobodník, na hodinách komornej hry. Dnes svoje znalosti rozvíjajú v rámci rozširujúceho štúdia na konzervatóriu v Bratislave pod pedagogickým vedením Radky Krajčovej. V rámci koncertnej činnosti sa mladí interpreti pravidelne predstavujú na mnohých domácich, ale aj zahraničných pódiách. V septembri 2016 odohrajú svoje prvé koncertné turné v Číne. Počas svojej doterajšej kariéry mali možnosť spolupracovať s Komorným orchestrom Technik, ale aj účinkovať v rámci rôznych projektov ako Schubert Fest a Leo Brouwer v SNG. Po ani nie roku ich pôsobenia, uviedli premiéru Sonáty pre dve gitary, od slovenského skladateľa, Ľuboša Bernátha. Gitarové duo získalo viacero ocenení z medzinárodných interpretačných súťaží. Posledným a najvýraznejším úspechom bolo prvenstvo v španielskom meste Elche (2015). Ich repertoár zahŕňa hudbu rôznych štýlových období. Obsahuje originálne skladby písané pre gitarové duá, ale tiež rôzne transkripcie, na ktorých pracujú aj sami. Začiatkom roka 2015 sa rozhodli nahrať svoj debut.

Obidvaja gitaristi sa v súčasnosti venujú aj sólovej hre, ktorú študujú v triedach významných pedagógov a umelcov. Darina Jókaiová pokračuje v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Martina Krajča a Dávid Hnat na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede profesora Alexandra Sweteho.


x