Program

Ensemble Frizzante v Sádku

Nedeľa 30. 08. 2020 o 18:00

Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov v Sádku

Sádok 25, Klátova Nová Ves-Sádok

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Ensemble Frizzante (CZ)
  Eva Daňhelová - soprán
  Veronika Slavíčková - mezzosoprán, alt
  Petr Pytlík - tenor
  Martin Kotulan - bas

Diela:

 • Anonym

  • Riu Riu

 • Anonym

  • There is no rose of such virtue

 • Ola Gjeilo

  (1978)

  • Ubi caritas et amor

 • Edward Bairstow

  (1874 – 1946)

  • I sat down under his shadow

 • Joseph Rheinberger

  (1839 – 1901)

  • Rorate coeli

 • Joseph Rheinberger

  (1839 – 1901)

  • Prope es Dominus

 • Johann Sebastian Bach

  (1685 – 1750)

  • Befiehl du deine Wege

 • Johann Sebastian Bach

  (1685 – 1750)

  • In meines Herzens Grunde

 • Maurice Duruflé

  (1902 – 1986)

  • Notre Père, Tantum ergo

 • Gruzínsky tradičný chorál

  • Asho cela

 • Gruzínsky tradičný chorál

  • Tsmindao Ghmerto

 • Jan Ryant Dřízal

  (1986)

  • De luligine

 • Zdeněk Král

  (1971)

  • Lacrimosa

 • Claude Debussy

  (1862 – 1918)

  • Dieu! qu´il a fait bon regarder!

 • Paul Hindemith

  (1895 – 1963)

  • Six chansons

 • Joseph Kosma

  (1905 – 1969)

  • Fable

 • Joseph Kosma

  (1905 – 1969)

  • La chanson des enfants en hiver
Vstupné:

 • Vstupné dobrovoľné.
Foto: Ensemble Frizzante

Ensemble Frizzante

i

Vokálna tvorba je špecifickou kapitolou dejín novovekej európskej hudby. Silná tradícia sa vlastne zrodila z rôznych foriem a útvarov vokálnej hudby; stredoveké spevy, chorály, žalmy, litánie iniciovali v rýchlom slede udalostí prudký rozmach a rozkvet akejkoľvek kreativity v oblasti hudby. À capella spev je jedným z mostov ponad terén rozčlenený na žánre a štýly; je rovnako účinný v ľudovej a tradičnej hudbe, ako aj v tvorbe velikánov. Dokáže vyjadriť emócie z hĺbky duše v sakrálnej hudbe, rovnako ako bezmedznú a výsostne pozemskú radosť zo života v ľudovej hudbe. Ľudský hlas je úplne prvým a najprirodzenejším hudobným nástrojom. Je dokonca istým spôsobom aj magickým médiom pre realizáciu primárnej komunikácie. Nástroje podliehajú rôznym technologickým premenám... ľudský hlas zotrváva stále tým, čím bol a čím naveky ostane.

 

Eva Daňhelová vyštudovala Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne (špecializácia odbor Hudobná výchova) a súčasne sa súkromne venovala štúdiu spevu (Natália Romanová - Achaladze). Od roku 1999 spolupracovala s Českým filharmonickým zborom Brno (zbormajster Petr Fiala), kde pôsobila ako sólistka zboru. Od roku 2014 je členkou zboru opery Národného divadla Brno. Venuje sa prevažne koncertnej činnosti u nás i v zahraničí. Koncertovala na prestížnych medzinárodných hudobných festivaloch v niekoľkých európskych krajinách (Nemecko – Rheingau Festival, MDR Festival, Festival Herbstliche Musiktage Bad Urach, Francúzsko - La Roche sur Yon, Medzinárodný hudobný festival Brno, Medzinárodný hudobný festival Petra Dvorského). Spolupracovala s výraznými osobnosťami hudobnej scény (Hugh Wolff, Christian Schulz, Petr Altrichter, Petr Fiala, Caspar Richter, Peter Dvorský) a s významnými orchestrami (RSO Frankfurt, Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie, Štátna filharmónia Brno, Českí komorní sólisti). Podieľala sa ako sólistka na natáčaní CD „Klenoty českých Vianoc“ (ARCO DIVA, 2002).
 
Veronika Slavíčková zbierala prvotné skúsenosti a celoživotnú lásku ku zborovému a ansámblovému spevu v Kantiléne – Zbor detí a mládeže Štátnej filharmónie Brno, kde pôsobila do roku 1997. Od roku 1998 bola členkou brnianskeho miešaného zboru Ars Brunensis Chorus, kde pod vedením zbormajstra Romana Válka, neskôr Dana Kalouska, prehlbovala svoje skúsenosti v barokovej interpretácii, ale i v modernej hudbe (napr. nahrávanie scénickej hudby V. Franza). V rokoch 2007-2014 bola členkou Českého filharmonického zboru Brno. Zároveň spolupracuje s ďalšími vokálnymi telesami ako The Czech Ensemble Baroque, Musica da Camera Brno, Vox Iuvenalis a ďalšie. Je zakladajúcou členkou Ensemble Frizzante.
 
Petr Pytlík sa zborovému a ansámblovému spevu začal venovať už v detských rokoch a táto vášeň mu zostala dodnes. Spievať sa naučil v detskom zbore Jitro a v chlapčenskom zbore Boni Pueri, v roku 2002 spolu s priateľmi z Boni Pueri založil mužský súbor Gentlemen Singers, ďalej pôsobil v kapele The Happy Hour, v opernom súbore Opera Diversa a v neposlednom rade v Českom filharmonickom zbore Brno (zbormajster Petr Fiala). V súčasnosti je členom tenorovej skupiny zboru opery Národného divadla v Brne (zbormajster Josef Pančík), pričom pravidelne spolupracuje s ďalšími súbormi a zbormi (napr. The Czech Ensemble Baroque, Vox Iuvenalis, Žerotín apod.). V roku 2015 s priateľmi založil Ensemble Frizzante, ktorý mu poskytuje príležitosť objavovať doteraz nepoznané zákutia vokálneho repertoáru. Ťažiskom jeho záujmu je francúzska hudba 20. a 21. storočia. Okrem hudby sa profesionálne venuje prekladateľstvu, ako prekladateľ spolupracoval okrem iného s operou Národného divadla v Brne či s operou divadla F. X. Šaldu v Liberci.
 
 
Martin Kotulan je od roku 1995 je členom zboru opery Národného divadla Brno. So spevom začal v Speváckom združení Foerster (neskôr Český filharmonický zbor) pod vedením Petra Fialu. Štúdiu spevu sa venoval súkromne (Vladimír Chmelo, Yvetta Tannenbergerová). Od roku 1989 do roku 2004 bol členom Brnianskeho akademického zboru. Tam získal záľubu v starej hudbe, ktorá nasmerovala jeho ďalšie spevácke pôsobenie. V rokoch 2004 – 2011 bol členom Collegia vocale 1704 Václava Luksa, spolupracuje so súbormi starej hudby (Musica Florea, Czech Ensemble Baroque). Spolupracuje tiež pri nahrávaní a predvádzaní scénickej hudby (Mestské divadlo Brno, divadlo Husa na provázku, Národné divadlo v Prahe). Podieľal sa na nahrávaní asi 10 CD, vyhral s rôznymi zbormi niekoľko medzinárodných súťaží (Tours, Spittal an der Drau). V rokoch 1997 – 2013 bol umeleckým vedúcim vokálneho súboru Da Capo Ensemble.

x