Festivalový výbor

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava

Juarj MESKO, starosta obce Topoľčianky

Jozef BOŽIK, primátor mesta Partizánske

Richard MASNÝ, starosta obce Čereňany

Tomáš TÓTH, starosta obce Poruba

Iveta RANDZIAKOVÁ, starostka obce Klátova Nová Ves

 

 

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR:

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum

Lenka MAGUŠINOVÁ, Zámok Hotel Topoľčianky

Martina BABOĽOVÁ, riaditeľka Mestskej umeleckej agentúry Partizánske

Marián FILO, Kaštieľ, reštaurácia Afrodita Čereňany

Ján MARCIN, rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lazany

Michal VLČEK, rímsko-katolícka cirkev, farnosť Klátova Nová Ves

x