Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra – UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK POSUNUTÁ NA 21. 11. 2022

Foto: Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra – UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK POSUNUTÁ NA  21. 11. 2022

Hudobné centrum pozýva študentov konzervatórií a hudobných akadémií – hráčov na sláčikových nástrojoch vo veku 16 – 26 rokov – na konkurzy do Slovenského mládežníckeho orchestra.

Termíny a miesta:

28. 11. 2022
Konzervatórium Košice, Timonova 2

30. 11. 2022
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, Skuteckého 27

1. 12. 2022
Konzervatórium Žilina, J. M. Hurbana 48

5. 12. 2022
Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11

Časy konkurzov budú ešte spresnené.

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba podľa vlastného výberu (pri skladbe s klavírnym sprievodom si korepetítora zabezpečuje uchádzač)
2. úryvky z vybraných orchestrálnych partov (huslisti si v prípade záujmu o post koncertného majstra pripravia navyše sólový part označený ako husle – KM)

PRIHLÁŠKA .pdf 

Orchestrálne party:

husle

husle – KM

viola

violončelo

kontrabas

Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na e-mailovú adresu smo@hc.sk.

Uzávierka prihlášok: 21. 11. 2022

Čo vás v Slovenskom mládežníckom orchestri čaká?
• dôsledné umelecké naštudovanie orchestrálneho repertoáru
• zaujímaví domáci a zahraniční dirigenti, sólisti a lektori
• sústredenia, koncertné vystúpenia, kurzy
• možnosť účinkovania v projektoch zahraničných mládežníckych orchestrov
• a mnoho ďalších príležitostí

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 až 26 rokov.
Prihlásení uchádzači sa môžu na konkurze zúčastniť v ktoromkoľvek z uvedených miest a termínov.

Aktualizované: 17. 03. 2023
x