Termíny konkurzov do Slovenského mládežníckeho orchestra pre drevené dychové nástroje

Foto: Termíny konkurzov do Slovenského mládežníckeho orchestra pre drevené dychové nástroje

Hudobné centrum pripravuje pre študentov konzervatórií a hudobných akadémií – hráčov na drevených dychových nástrojoch vo veku 16 až 26 rokov – konkurzy do Slovenského mládežníckeho orchestra.

Termíny:
14. 4. 2023 – Banská Bystrica
21. 4. 2023 – Bratislava

Prihláška

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba podľa vlastného výberu (pri skladbe s klavírnym sprievodom si korepetítora zabezpečuje uchádzač)
2. úryvky z vybraných orchestrálnych partov

Orchestrálne party:

flauta
Beethoven, Ravel, Stravinskij
Prokofiev

hoboj
Beethoven
Brahms 1
Brahms 2
Mozart
Prokofiev

klarinet
Beethoven 1
Beethoven 2
Mendelssohn
Prokofiev
Rossini

fagot

Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Šostakovič, Prokofiev

Čo vás v Slovenskom mládežníckom orchestri čaká?
• dôsledné umelecké naštudovanie orchestrálneho repertoáru
• zaujímaví domáci a zahraniční dirigenti, sólisti a lektori
• sústredenia, koncertné vystúpenia, kurzy
• možnosť účinkovania v projektoch zahraničných mládežníckych orchestrov
• a mnoho ďalších príležitostí

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 až 26 rokov.

Aktualizované: 27. 03. 2023
x