Foto: Cena ministra kultúry za rok 2016

Cena ministra kultúry za rok 2016

Vážna hudba

|

27. 04. 2017

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré minister udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia.

V tomto roku získal Cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby huslista Peter Zajíček ako ocenenie jeho úsilia v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, jeho dlhoročnej umeleckej činnosti na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna i osobnostného vkladu ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudby.

/zdroj: MK SR/

x