Foto:  Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra 2017

Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra 2017

Slovenský mládežnícky orchester

|

13. 09. 2017

Hudobné centrum

vyhlasuje konkurz
do Slovenského mládežníckeho orchestra
na doplnenie skupín 1. a 2. huslí, viol, violončiel a kontrabasov

Termín konkurzu: 24. a 27. október 2017
............

Podmienky:
- prednesová skladba podľa vlastného výberu (bez klavíra)
- vybrané úryvky z partov Serenády pre sláčikový orchester Piotra Iľjiča Čajkovského

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 – 28 rokov.


Uzávierka prihlášok: 20. október 2017


Vyplnené prihlášky zasielajte elektronicky na e-amilovú adresu smo@hc.sk.

Prihláška


Konkurzné party:
husle
viola
violončelo
kontrabas

x