Foto: Mikuláš Jelinek: O hudobnej pedagogike – úvahy huslistu-učiteľa

Mikuláš Jelinek: O hudobnej pedagogike – úvahy huslistu-učiteľa

Novinky vydavateľstva HC

|

22. 11. 2019

Autor publikácie Mikuláš Jelinek pôsobil v slovenskej i nemeckej hudobnej kultúre v 2. polovici 20. storočia ako huslista, orchestrálny hráč i ako významný pedagóg husľovej hry a organizátor hudobného života. Kniha prináša dve desiatky jeho úvah z oblasti pedagogiky husľovej hry a je doplnená rozhovormi s huslistami dvoch generácií – Juraja Tomku a autora. Autorove úvahy sa pritom opierajú nielen o fundamenty stredoeurópskej sláčikovej školy, ale predovšetkým o pol storočia trvajúcu pedagogickú prax.

Publikáciu si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho katalógu tu.

x