Foto: Ceny ministerky kultúry za rok 2019

Ceny ministerky kultúry za rok 2019

Aktuality

|

25. 02. 2020

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková v pondelok 24. 2. slávnostne odovzdala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia. Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999 jednotlivcom alebo kolektívom za výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý, celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Ceny si celkovo v siedmich kategóriách prevzali jedenásti laureáti, medzi nimi aj osobnosti z oblasti hudobného umenia.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzal operný spevák Titusz Tóbisz, za výnimočné stvárnenie spevácky náročnej postavy Jeana Valjeana v muzikáli Bedári s prihliadnutím na postavy, ktoré na vysokej umeleckej úrovni stvárňuje na opernej scéne Štátneho divadla Košice.

Laureátkou ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stala pedagogička vokálnej interpretácie Eva Blahová, za mimoriadny prínos v oblasti vokálnej pedagogiky, dlhoročnú interpretačnú, organizačnú činnosť a pôsobenie v medzinárodných porotách vokálnych súťaží s prihliadnutím na jej významný osobnostný vklad v oblasti reprezentácie slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí.

Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si prevzal rozhlasový hudobný redaktor Vladimír Franc, za autorský prínos a propagáciu hudby prostredníctvom vysoko sledovanej rozhlasovej relácie Túto hudbu mám rád.

 

Viac o udeľovaní Cien ministerky kultúry za rok 2019:

http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2070

x