Profil osobnosti

Foto: Eva Blahová Zdroj: Archív Hudobného centra

Eva Blahová

1. 12. 1944 Skalica

vážna hudba
mezzosoprán
pedagóg – spev

Bio

Bio

1962 - 1968
VŠMU (spev - Anna Hrušovská)
1968 - 1971
Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (interpretácia piesní a oratórií - Robert Schollum)
1981
Salzburg (Erich Werba)
1986
Siena (Daniel Ferro)
 
1969 - 2000
pedagogička vokálnej interpretácie na VŠMU (2010 - Univ. Prof.)
od 2004
pedagogička vokálnej interpretácie na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011/12 - 2015
umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne

Eva Blahová je poprednou osobnosťou slovenského hudobného a vôbec kultúrneho diania, s významným presahom aj do zahraničia. Jej umeleckú činnosť v oblasti interpretačnej dopĺňala vždy práca pedagogická a časom pribudli ďalšie aktivity, z dnešného pohľadu nemenej významné - organizátorská a porotcovská.

Ako interpretka realizovala sólové vystúpenia nielen doma, ale aj vo väčšine európskych krajín, krajín Ázie, v Spojených štátoch a Kanade. Jej nahrávky vyšli vo vydavateľstvách Opus a Supraphon a v repertoári mali významné zastúpenie aj súčasní slovenskí skladatelia, ktorých tvorbu neraz premiérovala.  

Profesorka Eva Blahová ako uznávaná pedagogička vokálnej interpretácie vychovala rad úspešných spevákov pôsobiacich doma i v zahraničí, patria k nim napr. Magdaléna Kožená, Piotr Beczała, Gustáv Beláček, Peter Berger, Michal Lehotský, Božena Ferancová, Marián Vojtko, Katarína Kramolišová, Lada Biriukov, Renata Pokupič, Yoko Oba, Sonja Runje, Ján Vaculík, Katarína Kurucová, Thomas Weinhappel a mnoho ďalších. Po roku 1989 začala pôsobiť ako hosťujúca profesorka aj v zahraničí, napr. na Univerzite vo fínskom Turku, na Akadémii hudby v Krakove a niekoľko rokov pôsobila v rámci Akadémie European Mozart Foundation. Svojich žiakov má takmer po celom svete.

Bola členkou porôt medzinárodných speváckych súťaží v mnohých krajinách (Česká republika, Poľsko, Kanada, USA, Rusko, Taliansko, Azerbajdžan, Bulharsko ...). V roku 1994 prevzala po Márii Kišonovej-Hubovej vedenie Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave ako jej prezidentka (až do roku 2010). Prof. Blahová je aj v súčasnosti dušou tohto podujatia, keď nemalou mierou prispela k jeho obnoveniu po niekoľkých rokoch. Na Slovensku iniciovala aj Medzinárodnú spevácku súťaž Lucie Popp.

Doslova po celom svete cestovala aj ako spoluorganizátorka a lektorka majstrovských kurzov (Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Holandsko, Kanada, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Japonsko, Poľsko, Rusko, Južná Kórea, Švajčiarsko, Belgicko, USA, Turecko, Arménsko, Gruzínsko, Austrália a Čína). Ako hlasová poradkyňa pôsobila v opernom dome Norske Opera v Oslo (2005 – 2008) a istý čas aj v Národnom divadle v Prahe.

Umelecký profil Prof. Blahovej dotvára rad ďalších aktivít, ktorými obohatila hudobné dianie doma i v zahraničí. Bola šéfkou umeleckého súboru Janáčkovej opery Národného divadla Brno (2011 – 2015), od roku 2014 prevzala záštitu nad Janáčkovým festivalom v Luhačoviciach. Od roku 1995 je prezidentkou Slovensko - kanadského hudobného fondu, je členkou výborov viacerých hudobných festivalov ako sú BHS, Allegretto v Žiline, bola členkou rady Národného divadla v Prahe (2005 – 2013) i členkou dramaturgickej rady festivalu Pražská jar (2003 – 2009), zakladateľkou pražského festivalu Operné hviezdy zajtrajška v Galérii Miro, spoluzakladateľkou festivalu Dni Európy v Bratislave (1997 – 2003), ale aj členkou nominačného komitétu Trebbie – medzinárodnej ceny v oblasti umenia (od roku 2007). V roku 2010 vystúpila s prednáškou Music education in Slovak na World Forum v Cambridgei. Spolupracuje s Nadáciou Help v Bratislave a Nadáciou Olgy Havlovej.

Prof. Blahová získala viacero spoločenských ocenení i štátnych vyznamenaní.

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • Glocková, Mária: Hlas nikdy nezostarne [kniha rozhovorov]
  Rozhovory s vokálnou pedagogičkou Evou Blahovou nielen o speve
  2019 Divadelný ústav, Bratislava 2019
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Ursínyová, Terézia: Profily : Eva Blahová
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 18, s. 4
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ursínyová, Terézia: Eva Blahová a jej reťaz života v speve [rozhovor]
  2019 In: www.operaslovakia.sk/eva-blahova-a-jej-retaz-zivota-v-speve/
  Opera Slovakia 2019
 • Dohnalová, Lýdia; Blahová, Eva: Eva Blahová: Chceme pomôcť našim laureátom, aby sa dostali do sveta [rozhovor]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 18-20
 • Bleha, Peter - Dadíková, Natália: O Lucii Popp s Editou Gruberovou, Evou Blahovou a Gabrielou Beňačkovou [rozhovor]
  2017 In: www.operaplus.cz/lucii-popp-editou-gruberovou-evou-blahovou-gabrielou-benackovou/?pa=1
  Opera Plus 2017
 • Vongrey, Ľudovít: Profesorka Eva Blahová na majstrovských kurzoch v Akadémii muziky J. Obrazcovovej
  2016 In: www.operaslovakia.sk/profesorka-eva-blahova-na-majstrovskych-kurzoch-v-akademii-muziky-j-obrazcovovej/
  Opera Slovakia 2016
 • (čtk): Brniansku operu povedie Slovenka Eva Blahová
  2011 (9. 7.) Hospodárske noviny 2011 (9. 7.), s. 10
 • Turan, Andrijan: Ďalšie ocenenie : aktuálny rozhovor so svetoznámou hlasovou pedagogičkou Evou Blahovou [rozhovor]
  2011 Slovenka roč. 64, 2011, č. 11, s. 62 – 63
 • Hofmannová, Karla: Filharmonie Brno a Janáčkova opera s novými šéfy
  2011 Hudební rozhledy 2011, č. 9, s. 11 – 13
 • Slovak Syndicate of Journalists: Professor Eva Blahová granted a high Finnish decoration
  2011 Akcent 2011, s. 1
 • Bacharová, Nina: Dom nasiaknutý spevom : Speváčka a profesorka spevu Eva Blahová žije obklopená hudbou
  2008 (16. 1.) Pravda roč. 19, 2008 (16. 1.), č. 12, s. 18 – 19
 • ReD: Počuť talentovaného speváka je pre mňa sviatok- : niekoľko otázok, dotýkajúcich sa súčasnosti a budúcnosti Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského jej prezidentke, prof. Eve Blahovej [rozhovor]
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 7 - 8, s. 8
 • Laucká, Barbora: Z archívu profesorky spevu Evy Blahovej
  2005 (3. 2.) SME [príloha tv oko] 2005 (3. 2.), s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Opera : V komornom tóne
  2004 (30. 6.) Literárny dvojtýždenník 2004 (30. 6.), č. 24-25, s. 14
 • Dohnalová, Lýdia: Hovoríme- : s prezidentkou Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského Evou Blahovou [rozhovor]
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 7 - 8, s. 7 – 8
 • Unger, Pavel: Koncerty
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 5, s. 19
 • Ťapajová, Elena: Profesorka celebrít
  2003 Slovenka roč. 56, 2003, č. 26, s. 18 – 21
 • Mokrá, Barbara: Môj otec bol všestranne inšpirujúcou osobnosťou : dvadsiate výročie úmrtia Dr. Janka Blaha ...
  2001 (24. 4.) Národná obroda roč. 12, 2001 (24. 4.), č. 94, s. 16
 • Dohnalová, Lýdia: Miesto pre ... Evu Blahovú [rozhovor]
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7 - 8, s. 5 – 6
 • Puškášová, Meška: Eva Blahová: "...byť prísny a kritický najmä k sebe." [rozhovor]
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 21, s. 10
 • Laucká, Barbora : Prvá dáma vážnych tónov : Profesorka Eva Blahová je verná tradícii svojich predkov
  1997 Život roč. 47, 1997, č. 36, s. 16 – 17
 • Šulcová, Brigita: Bratislavská olympiáda krásneho spevu
  1996 Mosty roč. 5, 1996, č. 14, s. 1 – 2
 • Litschauerová, Nina: Jablko nepadne ďaleko od stromu... : Zhovárame sa s koncertnou umelkyňou a pedagogičkou Evou Blahovou [rozhovor]
  1995 Nové slovo bez rešpektu roč. 5, 1995, č. 12, s. 16 – 17
 • Unger, Pavel: Kultivované matiné
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 3, s. 4
 • Unger, Pavel: Na pedagogickú tému s doc. Evou Blahovou : Neprerábam žiakov na svoj obraz [rozhovor]
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23 - 24, s. 5
 • Vitula, Jiří: Uprostred Európy so slovenským pedagógom [rozhovor]
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 20, s. 5
 • -uy-: Spektrum z Mirbachu
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 16, s. 5
 • Nová, Eva: Dnes: Eva Blahová : Čo robím - keď nespievam?
  1993 (21. 1.) Práca roč. 48, 1993 (21. 1.), č. 19, s. 4
 • Blahynka, Miloslav: Program náročný aj príťažlivý
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 13 - 14, s. 7
 • -mjk-: Na slovíčko s Evou Blahovou [rozhovor]
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 14, s. 7
 • Hanzelová, Martina: Pieseň a poézia
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 12, s. 4
 • Hanzelová, Martina: Mozartova Praha - súčasnosť a perspektívy novej vokálnej súťaže [rozhovor]
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 17, s. 4
 • Tvrdoň, Jozef: Rodinné spevácke tradície
  1974 (3. 1.) Smena 1974 (3. 1.), s. 6
 • Unger, Pavel: Tri piesňové recitály
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 10, s. 21
 • Recenzie
 • Ursínyová, Terézia: Romantická pieseň [recenzia CD]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 18, s. 10
 • Ursínyová, Terézia: G. F. Händel: Deväť nemeckých árií pre soprán, violončelo a klavír na slová Bartholda Heinricha Brochesa [recenzia LP]
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 3, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • European Mozart Foundation
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 9
 • Elly Ameling vo Viedni
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 5, s. 7
 • Slovenská hudba v Kanade
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 2, s. 9
 • Letné festivaly Salzburg - Verona : Salzburg '94
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 18, s. 1 a 7
 • Rusalka po prvýkrát v MET
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 1, s. 7
 • Noc veľkých primadon
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 22, s. 7
 • Perspektívy koncertného života ; Marián Jurík, Eva Blahová, Ján Holička, Alžbeta Rajterová, Jaroslav Daniš, Elena Michalicová
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 6, s. 1, 10 – 12
 • Salzburg 90
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 21, s. 5
 • Salzburg 89
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 22, s. 6
 • Ešte jeden pohľad na Salzburg 88
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 25, s. 5
 • Letné hudobné festivaly
  1987 Populár roč. 19, 1987, č. 9, s. 4 – 5 a 30
 • Salzburg 81
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 19, s. 6

Diskografia

 • Foto: Romantic Song/Romantická pieseň [Brahms, Dvořák, Chopin, Tchaikovsky, Schneider-Trnavský] ROMANTIC SONG/ROMANTICKÁ PIESEŇ [BRAHMS, DVOŘÁK, CHOPIN, TCHAIKOVSKY, SCHNEIDER-TRNAVSKÝ]
  1997 CD – Opus 912591-2
  1. Johannes Brahms:
   Eva Blahová (s), Elena Händler (pf)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Bartolomej Urbanec a ľudová pieseň BARTOLOMEJ URBANEC A ĽUDOVÁ PIESEŇ
  1979 LP – Opus 9117 0780
  1. Bartolomej Urbanec: Zahrajte mi tichúčko
   Darina Laščiaková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  2. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Vlha, vlha, pekný vták
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  3. Bartolomej Urbanec: Dve mládenecké od Nitry – Za horami, za dolami
   František Livora (vm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  4. Bartolomej Urbanec: Chodníček bjelavý
   Štúdiový orchester, Eva Blahová (vf)
  5. Bartolomej Urbanec: Svadobné melódie
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Viliam Farkaš (vn), Jozef Katona (vn)
  6. Bartolomej Urbanec: Medzi dvoma brehy
   Helena Petráková (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  7. Bartolomej Urbanec: Pieseň o slávičkovi
   Milka Bunčeková (vf), Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Znam ja jednu zahradečku
   Margita Dalmayová-Skyvová (vf), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  9. Bartolomej Urbanec: Parobská a karička zo Zemplína
   Spevácky zbor SĽUK-u
  10. Bartolomej Urbanec: Na Ďura (Jarné spevy a hry dievčat zo Selca)
   Spevácky zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Musica nova Bohemica et Slovaca MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1966 LP – Supraphon SUA 18753
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2019 za výnimočný prínos v oblasti hudby
 • Cena predsedu Národnej rady SR
  2013 za výnimočný prínos v oblasti hudobnej pedagogiky
 • Osobnosť Bratislavy
  2013
 • Rytier prvej triedy Rádu fínskeho leva
  2011 - ocenenie jej udelila fínska prezidentka Tarja Halonenová
 • Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy
  2011 za neúnavnú organizačnú a propagátorskú činnosť v medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského
 • Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
  2010 - štátne vyznamenanie prezidenta SR
 • Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku
  2010 - štátne vyznamenanie rakúskeho prezidenta Heinza Fischera
 • Čestné občianstvo mesta Skalica
  2009
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  1973 - Zvláštna cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Zdenko Mikula: Jarní zpěvy staré Číny
  pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Blahová (s), Peter Šubert (br), Slovenskí madrigalisti, Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Ladislav Holásek (dir.)
 • Rudolf Macudziński: Štyri piesne vďaky op. 52
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Blahová (ms), Róbert Szücs (br), Rudolf Macudziński (pf), Silvia Macudzińska (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 04. 2020