• 2019

  Cena ministerky kultúry SR

  za výnimočný prínos v oblasti hudby

 • 2013

  Cena predsedu Národnej rady SR

  za výnimočný prínos v oblasti hudobnej pedagogiky

 • 2013

  Osobnosť Bratislavy

 • 2011

  Rytier prvej triedy Rádu fínskeho leva

  - ocenenie jej udelila fínska prezidentka Tarja Halonenová

 • 2011

  Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy

  za neúnavnú organizačnú a propagátorskú činnosť v medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského

 • 2010

  Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

  - štátne vyznamenanie prezidenta Slovenskej republiky

 • 2010

  Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku

  - štátne vyznamenanie udelil rakúsky prezident Heinz Fischer

 • 2009

  Čestné občianstvo mesta Skalica

 • 1973

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  - Zvláštna cena

x