Foto: Ceny Hudobného fondu 2021

Ceny Hudobného fondu 2021

Aktuality

|

05. 10. 2021

Dňa 21. septembra 2021 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2021.

Ceny každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.


Ceny a laureáti 2021:

Cena Jána Levoslava BelluStanislav Pristáš za dielo 2035 pre symfonický orchester

Cena Frica KafenduKatarína Turnerová za album Canto Amoroso – Katarína Turnerová hrá Milana Nováka

Cena Jozefa KresánkaLadislav Burlas za celoživotné muzikologické dielo, významný prínos v oblasti hudobnej teórie a historiografie

Cena Ladislava MartoníkaIgor Čelko za významnú umeleckú činnosť v oblasti tradičného jazzu doma a v zahraničí, najmä v období 60. rokov 20. storočia

Cena Pavla Tonkoviča – Miriam Kubandová za významný prínos k rozvoju slovenského folklóru

Cena Karola Pádivého – Vladimír Dianiška za významný prínos v rozvoji dychovej hudby na Slovensku a za tvorivú prácu s deťmi a mládežou

Cena Gejzu DusíkaPavel Zajáček za významnú činnosť v oblasti populárnej hudby a iných žánrov


Zdroj: www.hf.sk

x