Foto: Omše C dur a d mol Mikuláša Moyzesa - nové v našom e-shope

Omše C dur a d mol Mikuláša Moyzesa - nové v našom e-shope

Novinky vydavateľstva HC

|

16. 01. 2023

Missa in C maior pre miešaný zbor, orchester a organ

Missa in d minor pre sóla, miešaný zbor, orchester a organ

Za najvýznamnejšiu kompozíciu z tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 - 1944) z čias existencie Rakúsko-Uhorska viacerí životopisci označili Omšu C dur (1907). Roku 1929 Mikuláš Moyzes dokončil svoju Omšu d mol. Vznik týchto dvoch diel oddeľuje 22 rokov, počas ktorých sa zmenilo nielen štátne zriadenie, ale aj umelecké ciele samotného autora. Kým prvú omšu charakterizuje kontrapunktická textúra a asociácie renesančnej  (a teda "neoklasicistickej") proveniencie, druhú omšu možno uchopiť ako "neofolkloristickú", keďže autorova invencia sa tu neopiera len o svet gregoriánskeho spevu, ale aj o slovenský ľudový folklór.

Vydalo Hudobné centrum v roku 2022.

V našom e-shope nájdete okrem vyššie spomínaných aj ďalšie diela Mikuláša Moyzesa:

Missa brevis - jednohlasná omša so sprievodom organa

 

Slovenské ľudové piesne pre trojhlasý ženský (detský) zbor

Klavírne skladby pre deti a mládež

Slovenské melodrámy (obsahuje okrem diel pre recitátora a klavír iných slovenských skladateľov dielo Mikuláša Moyzesa Siroty a Lesná panna)

 

x