Foto: Ponuka pre materské školy v šk. roku 2022/2023

Ponuka pre materské školy v šk. roku 2022/2023

Hudobné programy pre deti a mládež

|

05. 09. 2022

Aktuálna ponuka našich hudobných programov vhodných pre deti materských škôl:
 

AKO VETRÍK ROZFÚKAL PÍŠŤALKY A ROZTANCOVAL DETI

Projekt je prehliadkou dychových nástrojov (zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón), pri ktorej sa deti interaktívnym zapájaním sa do diania hudobného programu zoznámia s ich zvukom, a uvedomia si rozdiel medzi dychovými a inými hudobnými nástrojmi.
Skúsení lektori sú zohratý tím zložený z profesionálnych umelcov a tanečno-pohybového terapeuta. Pod ich vedením budú deti spievať, tancovať, rytmizovať, odpovedať na otázky nadväzujúce na príbeh o hudobných nástrojoch, a pomocou všetkých rôznorodých aktivít zistia, ako môže hudba vplývať na telo a pohyb, či náladu.
Zaujímavým prvkom je aj možnosť zblízka si prezrieť a asistovať pri skladaní a rozkladaní všetkých prezentovaných dychových nástrojov. 
 

Autor: Erik Rothenstein/Magdaléna Takáčová

Obsadenie:
Erik Rothenstein - zobcová a priečna flauta, klarinet, saxofón
František Báleš - klavír
Magdaléna Takáčová - tanec
 
Minutáž: max. 40´
Hudobný program je vhodný pre menšie – max. 25-členné skupiny poslucháčov.
 

Erik Rothenstein je známy slovenský saxofonista, skladateľ, aranžér a pedagóg. Venuje sa klasickej, ale najmä jazzovej hudbe a je vyhľadávaným jazzovým hráčom rôznych umeleckých formácií, rovnako ako klavirista František Báleš – autor mnohých úspešných jazzových projektov a pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu. Spolu s Magdalénou Takáčovou – tanečno-pohybovou lektorkou s dlhoročnými terapeutickými skúsenosťami v oblasti individuálnej aj skupinovej práce s deťmi, ale aj dospelými so špeciálnymi potrebami, sa rozhodli vytvoriť hudobno – pohybový projekt šitý na mieru vnímavému detskému poslucháčovi.

 

HUSLE, ČI KLAVÍR?

Autorský projekt prof. Juraja Hatríka - vysokoškolského pedagóga a hudobného skladateľa.
Hudobno-edukačný rozprávkový príbeh o dvoch hudobných nástrojoch, z ktorých každý je iný a aj napriek tomu môžu spolu ladiť.
Deti prostredníctvom príbehu spoznávajú vlastnosti jednotlivých nástrojov, ich možnosti a farby. Zároveň si osvojujú základné pojmy hudobnej terminológie.
Interaktívne participujú na hudobno - pohybových aktivitách a stávajú sa tak súčasťou príbehu.
 

Autor: Juraj Hatrík

Obsadenie:
Zuzana Oráčová - husle
Andrej Belej – klavír
 
Minutáž: 40´
Hudobný program uvádzaný predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji.
 

Prof. Juraj Hatrík je známy slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, ktorý veľkú časť svojej tvorby venoval práve deťom. Dlhé roky bol v Hudobnom centre garantom kvalitných hudobných programov pre deti a mládež. Jeho projekt „Husle, či klavír?“, ktorý je t. č. v ponuke Hudobného centra, sa v materských, či základných školách po celom Slovensku dodnes s úspechom hráva už niekoľko desiatok rokov. Interpretujú ho umelci z umeleckého zoskupenia Il Duetto: Zuzka Oráčová – členka husľovej skupiny Štátnej filharmónie Košice a Andrej Belej – klavirista a pedagóg pôsobiaci v Prešove.

 
Hudobné centrum ponúka pestrú paletu hudobných programov pre deti a mládež už od roku 1956.
Všetky projekty sú akreditované odbornou pedagogicko-muzikologickou komisiou a kvalita a profesionalita je garantovaná aj Ministerstvom kultúry SR, gestorom Hudobného centra.

Kontakt pre viac informácií a objednávku vystúpení:
lucia.luknarova@hc.sk
tel. +421 903 453 611

x