Foto: Uzávierka prihlášok predĺžená

Uzávierka prihlášok predĺžená

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

04. 07. 2023

Pripomíname, že sa blíži termín uzávierky prihlášok na 25. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Súťaž, ktorej poslaním je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia sa uskutoční 15. – 21. októbra 2023 v Divadle Jána Palárika v Trnave. 3-kolová súťaž bude prebiehať počas šiestich dní v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Pre troch najúspešnejších účastníkov v každej kategórii súťaže sú pripravené atraktívne finančné ceny a taktiež niekoľko mimoriadnych cien.

Uzávierka prihlášok je predĺžená do 15. 8. 2023.

Záujemcovia o prihlásenie do súťaže nájdu všetky potrebné informácie na webstránke podujatia:

https://hc.sk/medzinarodna-spevacka-sutaz-mikulasa-schneidera-trnavskeho/podmienky-sutaze

 

x