Foto: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Aktuality

|

28. 07. 2023

Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru je bádateľským projektom gitaristu Ondreja Veselého s cieľom realizovať výskum, ktorého výsledky poskytnú odborný a celostný materiál na tému hudby slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru.

Vypočujte si rozhovor Ondreja Veselého s Janom Dúbravským v relácii Ars musica Rádia Devín, v rámci ktorého tento gitarista predstavuje prvé výsledky svojho výskumu. Link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/2091171 (od 35.min. 40.sek.)

Zároveň, v druhom čísle muzikologického časopisu Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru vychádza prvá časť Veselého štúdie na túto tému. Dočítate sa v nej o slovenských súvislostiach spojených s počiatkami a rozvíjaním komponovania pre gitaru (a s gitarou) v tvorbe slovenských skladateľov, o najvýznamnejších slovenských koncertných gitaristoch, ktorých činnosť podnietila vznik takýchto hudobných diel a o koncertoch pre gitaru a orchester slovenských skladateľov a skladateliek. Link: http://www.slovenskahudba.com/portfolio/22023-slovenska-hudobna-tvorba/

Fotografia je z Veselého prednášky s totožným názvom, ktorá sa udiala v júni tohto roku na 47. Gitarovom festivale J. K. Mertza v Bratislave. Autorka fotografie: Martina Zuzana Šimkovičová.

Projekt Ondreja Veselého ako hlavný partner z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Ďalšími partnermi projektu sú Hudobné centrum, Hudobný fond a Spoločnosť J. K. Mertza.

x