• 2004 - 2010

  Konzervatórium v Žiline (gitara – Peter Remeník)

 • 2010 - 2014

  VŠMU (gitara – Jozef Zsapka, Martin Krajčo)

 • 2012 - 2013

  Conservatorium Maastricht (NL) – desaťmesačný študijný pobyt (gitara – Carlo Marchione)

 • 2015 – 2016

  Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity, Žilina (odbor učiteľstvo hudobného umenia – Denisa Benčová, Antónia Ťahún-Mendelová)

 • 2016

  Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, Lucca (IT) – šesťmesačný študijný pobyt (gitara – Giampaolo Bandini)

 • 2016 – 2020

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – doktorandské štúdium (odbor estetika/filozofia – Július Fujak), titul PhD.

 • 2021

  Reconnecting Europe with Guitar/ i-Portunus: kompozično-interpretačný projekt Ondreja Veselého a 4 skladateľov: James Helgeson (USA/DE), Harri Suilamo (FI), Oliver Kentish (IS), John Eduard Zammitpace (MT)

 • od 2021

  externý redaktor  RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Devín

x