• 2004 - 2010

  Konzervatórium v Žiline (gitara – Peter Remeník)

 • 2010 - 2014

  VŠMU (gitara – Jozef Zsapka, Martin Krajčo)

 • 2012 - 2013

  Conservatorium Maastricht (NL) – desaťmesačný študijný pobyt (gitara – Carlo Marchione)

 • 2015 – 2016

  Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity, Žilina (učiteľstvo hudobného umenia – Denisa Benčová, Antónia Ťahún-Mendelová)

 • 2016

  Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, Lucca (IT) – šesťmesačný študijný pobyt (gitara – Giampaolo Bandini)

 • od 2016

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra (estetika – Július Fujak)

x